IPO Corner

สรุป 9 เรื่องน่ารู้หุ้น TITLE น้องใหม่ตัวที่ 26

สรุป  9 เรื่องน่ารู้หุ้น TITLE น้องใหม่ตัวที่ 26

 

    บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้  ชื่อย่อหลักทรัพย์ "TITLE" หุ้นไอพีโอตัวที่ 26 ของปีนี้ เตรียมเข้าเทรดในตลาด mai วันที่ 2 พ.ย. 60 "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้สรุป  9 เรื่องน่ารู้จากไฟลิ่ง เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความรู้จักในเบื้องต้น 

1. TITLE ทำธุรกิจอสังหาฯ - ชื่อย่อหุ้นมาจากชื่อแบรนด์


    บมจ.ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้  ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เดิมชื่อ บริษัท คันทรี คลับ ทำธุรกิจซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกำไรในจ.ภูเก็ต โดย "กลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ สาตราภัย" ต่อมา "กลุ่มของนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ" ได้เข้าซื้อหุ้นต่อจาก กลุ่มของนางสาวสิริรัตน์ เพื่อนำมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ปี 2550 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้" 
    เริ่มแรกลองทำโครงการบ้านเดี่ยวระดับสูงบนพื้นที่หาดราไวย์ จ.ภูเก็ต แต่ยอดขายไม่ค่อยดี จึงปรับแผนมาทำคอนโดมิเนียมในพื้นที่เดียวกัน ภายใต้แบรนด์ "The Title" สูงแค่ 4 ชั้นปรากฎว่ายอดขายดีมาก จนทำให้มี Title Phuket หาดราไวย์ ตามมาอีกหลายเฟส และขยายไปยังพื้นที่ "หาดในยาง" ประเดิมเฟสแรกภายใต้โครงการ The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 1 (The Title หาดในยาง เฟส 1)
    ปัจจุบัน อยู่ระหว่างศึกษาและพัฒนาโครงการ "The Title หาดในยาง เฟส 2” และโครงการ The Title Phuket หาดราไวย์ เฟส 5 และอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในทำเลอื่นๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

2.ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ "กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ"


     กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ  ถือหุ้นใหญ่รวม  91.93%  แบ่งเป็น
         นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ     84.61%
         นายดรงค์ หุตะจูฑะ         5.36%
         นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ        1.96%
     หลังขายไอพีโอ  กลุ่มนายเด่นดนัย หุตะจูฑะ  จะเหลือสัดส่วนหุ้น 64.65% แบ่งเป็น
         นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ     59.33%
         นายดรงค์ หุตะจูฑะ         3.85%
         นายวิโรจน์ หุตะจูฑะ        1.48%

3. เสนอขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น 


    บริษัทฯ จะเสนอขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้ 
    1) หุ้นสามัญจำนวน 112.80 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
    2)หุ้นสามัญจำนวน  7.20 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท 
     
4.ราคาไอพีโอ 2.20 บ./หุ้น  อิง P/E  13.75 เท่า เทียบหมวดอสังหาฯ ที่ 18.16  เท่า


    TITLE จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
    ราคาเสนอขายไอพีโอ 2.20 บาท/หุ้น  พาร์ 0.50 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ประมาณ 13.75 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.59 -30 มิ.ย.60  ซึ่งเท่ากับ 63.19 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้จำนวน 400 ล้านหุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท 
    เทียบกับ P/E ของหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP) ใน SET เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กันยายน 2560 มีค่าเท่ากับ 18.16 เท่า
    บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มีบริษัทเดียวที่ขายคอนโดมิเนียม เช่นเดียวกับ TITLE คือ บริษัท เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JSP ซึ่งไม่สามารถหาค่า P/E ได้เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

4.ลูกค้าราว 80% เป็นต่างชาติ-วางเงินดาวน์สูงกว่า 50% เน้นซื้อเพื่ออยู่จริง


    สัดส่วนลูกค้าหลักของ TITLE เป็นลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 78.57% และ 83.33% ของจำนวนหน่วยการถือครองกรรมสิทธิ์ในปี59 และงวด 6 เดือนปี 2560 ตามลำดับ และเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องทำการชำระค่าเงินจอง เงินทำสัญญาและเงินดาวน์ให้แก่บริษัทอย่างน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50.00 - 75.00% ของมูลค่าห้องชุดก่อนการโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถขายห้องชุดให้แก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่อพักอาศัยจริง (Real demand) มากกว่าลูกค้าที่ต้องการจองซื้อเพื่อเก็งกำไร 
    ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าลักษณะการดำเนินธุรกิจ และแนวโน้มของธุรกิจ รวมถึง ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันของบริษัท จึงค่อนข้างมีความแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วไป  ปัจจุบัน ไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่ทำธุรกิจแบบเดียวกับบริษัท

5.วัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อพัฒนาโครงการที่ภูเก็ต


    มูลค่าการเสนอขายไอพีโอครั้งนี้ 264 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนใช้เงิน ดังนี้ 
     1.เพื่อใช้เป็นเงินทุนพัฒนาโครงการ The Title Residencies Naiyang Phuket 200 ล้านบาท ในปี 2561
     2.เพื่อใช้ซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต จำนวน  64 ล้านบาท ในปี 2561

6.มูลค่า Backlog ของโครงการ ณ วันที่ 30 มิ.ย.60


    มูลค่าที่ขายแล้วและรอโอนกรรมสิทธิ์และมูลค่าคงเหลือขาย ของโครงการ ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560  อยู่ที่ 691 ล้านบาทแบ่งเป็น The Title หาดราไวย์ เฟส 3 มูลค่า 190 ล้านบาท (พร้อมขายและโอนกรรมสิทธิ์) และ The Title หาดราไวย์ เฟส 1 มูลค่า 501 ล้านบาท (คาดสร้างเสร็จและพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 4/61 ) 
    ส่วนมูลค่าคงเหลือขาย ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2560  อยู่ที่ 493 ล้านบาท

7. ผลประกอบการ 3 ปีที่ผ่านมา กำไรผันผวนตามยอดโอน


    รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทในงวดปี  2557 – 2559  และ  6 เดือนแรกของปี 2560  เท่ากับ  589.59  ล้านบาท  127.94  ล้านบาท  362.80 ล้านบาท และ  119.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ  99.65  ร้อยละ 97.46  ร้อยละ  98.58 และร้อยละ  96.35 ของรายได้รวม ตามลำดับ
     บริษัทมีกำไรสุทธิในปี  2557- 2559 และ  6 เดือนแรกของปี  2560  เท่ากับ 174.52  ล้านบาท 10.22 ล้านบาท   90.98 ล้านบาท และ  17.24 ล้านบาทตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ เท่ากับ ร้อยละ  29.50  ร้อยละ  7.79 ร้อยละ    24.72 และร้อยละ  13.92 ของรายได้รวมตามลำดับ 
     ปี 2557 รายได้สูงกว่าปี 2558 มาก เพราะมีการโอนโครงการ "The Title หาดราไวย์ เฟส 2" มูลค่า 402.10 ล้านบาท และจากการโอน "The Title หาดราไวย์ เฟส 1" มูลค่า 187.49 ล้านบาท  
     ปี 2558 รายได้ลดลงถึง 78.30% จากปี 2557 เนื่องจากยอดโอนโครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 1 และเฟส 2 ลดลงหลังโอนไปเกือบหมดในปี 2557 ส่วน "The Title หาดราไวย์ เฟส 3" ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งเริ่มก่อสร้างแล้วเสร็จเพิ่งเริ่มโอนเมื่อเดือน ธ.ค.58 และรายได้กลับมาเติบโต 183.57% ในปี 2559 จากการโอน  "The Title หาดราไวย์ เฟส 3" เต็มปี 

8. โครงการในอนาคต มีแผนลงทุนรวม 1.2 พันล้านบาท 


    บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาโครงการในอนาคต ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1,295 ล้านบาท โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
    1. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Residencies Naiyang Phuket เฟส 2 (The Title หาดในยาง เฟส 2)  ระยะเวลาเปิดขาย ไตรมาส 4 ปี 2560 มูลค่าโครงการ 645 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ ติดกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต คือ หาดในยาง
    2. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์  เฟส 5 Zone 1 (The Title หาดราไวย์  เฟส 5 โซน 1) มูลค่าโครงการ 300 ล้านบาท ระยะเวลาเปิดขาย ไตรมาส 1 ปี 2561 ตั้งอยู่เลียบหาดราไวย์ ถนนวิเศษ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
    3. โครงการคอนโดมิเนียม The Title Phuket หาดราไวย์  เฟส 5 Zone 2” (The Title หาดราไวย์  เฟส 5 โซน 2) มูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท ระยะเวลาที่เปิดขายไตรมาส 1 ปี 2562

9. การพึ่งพิงตัวแทนขายเป็นหลัก-ภัยธรรมชาติ เป็นความเสี่ยง


    บริษัทใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนขาย (Agent) และ/หรือพนักงานของตัวแทนขาย (Sale Agent) เป็นสัดส่วนหลัก ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ยประมาณ 77.37% และ   86.59% ของจำนวนห้องชุดที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย และเป็นการขายผ่านตัวแทนขาย (Agent) หลักรายใหญ่รายหนึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 34.50% และ 30.64% ของจำนวนห้องชุดที่ขายได้ตามลำดับ 
    ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากต้องสูญเสียคู่ค้าดังกล่าวไป ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยตัวแทนขายดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ในฐานะที่เป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวของบริษัท
    ปัจจุบัน บริษัทเน้นพัฒนาโครงการในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยว แต่ในอดีตพื้นที่นี้เคยประสบภัยสึนามิ จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดภัยธรรมชาติดังกล่าวขึ้นอีก และอาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ได้  แต่โอกาสเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีกคงเป็นไปได้ยาก

 

*คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ก่อนการตัดสินใจลงทุนข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh