IPO Corner

9 เรื่องน่ารู้หุ้น GULF

9 เรื่องน่ารู้หุ้น GULF

 

    บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์(GULF) หุ้นโรงไฟฟ้าใหญ่อันดับ 5 ในไทย กำลังเดินหน้าลงกระดานเทรด SET ในวันที่ 6 ธันวาคมนี้ ไปติดตาม 9 เรื่องที่สำคัญที่นักลงทุนไม่ควรพลาด 
      
     1.ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า


    GULF เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) จัดตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่โดย 99.8% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมมาจาก "โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ" 
    ณ วันที่ 1 พ.ย.60 กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ขายไฟฟ้าแล้ว 13 โครงการมีกำ
ลังการผลิตติดตั้งรวม 4,771.5 เมกะวัตต์ คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของ 1,963.1 เมกะวัตต์         

    2. ปัจจุบันมีกำลังผลิตเป็นอันดับ 5     


    กำลังการผลิตไฟฟ้าในไทยรวม 21,294 MW ณ สิ้นปี 59 
    1). RATCH  กำลังการผลิตไฟฟ้า 4,674.6 เมกะวัตต์ 
    2). J-Power กำลังการผลิตไฟฟ้า 3,146.7 เมกะวัตต์
    3). EGCO   กำลังการผลิตไฟฟ้า 2,645.2 เมกะวัตต์
    4). GLOW   กำลังการผลิตไฟฟ้า 1,950.4 เมกะวัตต์
    5). GULF    กำลังการผลิตไฟฟ้า 1,523.0 เมกะวัตต์
    ปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 11,125.6 เมกะวัตต์ คิดตามสัดส่วนความเป็นเจ้าของอยู่ที่ 6,329.2 เมกะวัตต์ ซึ่งจะขึ้นอันดับ 1 ในไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
    3.เงินระดมทุนใช้พัฒนา 11 โครงการใหม่ - ชำระหนี้


    GULF คาดว่าจะได้เงินสุทธิจากการไอพีโอครั้งนี้ 23,515 ล้านบาท โดยจะนำไปใช้เพื่อลงทุนโครงการต่างๆ ประมาณ 6,315 - 13,315 ล้านบาท และนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมราว 10,200-17,200 ล้านบาท
    - อยู่ระหว่างก่อสร้าง 8 โครงการ (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) มูลค่าเงินลงทุนราว 6,202 ล้าบาท/โครง
การ ทยอยขายไฟเดือน ม.ค.61 
    - อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง 2 โครงการ (โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ) มูลค่าเงินลงทุนราว 51,000 ล้านบาท/โครงการ โครงการแรกก่อสร้างQ4/61 ขายไฟปี64-65 และโครงการที่2 ก่อสร้าง Q4/63 ขายไฟปี66-67
    - อยู่ระหว่างพัฒนา 1 โครงการ (โรงไฟฟ้าชีวมวล) เริ่มก่อสร้าง Q4/60 ขายไฟปี 62 มูลค่าเงินลงทุนราว 2,300 ล้านบาท 
     
    4. ถือหุ้นใหญ่ใน SPCG - เป็นหุ้นส่วนกับ WHA 


    GULF ถือหุ้น 100% ใน Gulf HK ซึ่งถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 ใน บมจ.เอสพีซีจี (SPCG)สัดส่วน 9.09% ซึ่ง SPCG เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มใหญ่ที่สุดของไทย  
    GULF ยังเป็นหุ้นส่วนกับ WHA ในกิจการร่วมค้า "Gulf WHA MT" ซึ่งกำลังร่วมกันพัฒนาธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA คาดจะเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี61 

    5.ราคาไอพีโอหุ้นละ 45 บาท อิง P/E 41.21 เท่า เทียบกับ P/E กลุ่มที่ 23.79 เท่า


    GULF  มีมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 5 บาท และ มูลค่าทางบัญชี (Book Value) 8.63 บาท  
    เสนอขายไอพีโอ 533.30 ล้านหุ้น และจะมีหุ้นทั้งหมดหลังไอพีโอ (Fully Diluted) 2,133.30 ล้านหุ้น 
    เข้าเทรด SET หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ด้วยเกณฑ์การเข้าจดทะเบียน "บริษัทที่ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภคพื้นฐาน" ซึ่งได้รับยกเว้นคุณสมบัติในเรื่องของกำไรสุทธิตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
     ที่ปรึกษาทางการเงินมี 3 บริษัท ได้แก่ บล.กสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.บัวหลวง 
    ราคาไอพีโอหุ้นละ 45 บาท  คิดจากกำไร 4 ไตรมาสล่าสุด (Q4/59 - Q3/60) เท่ากับ 2,329.48 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,133.30 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กำไรต่อหุ้น 1.09 บาท 
    ได้ P/E Ratio ประมาณ 41.21 เท่า เปรียบเทียบ P/E กลุ่มมีค่าเฉลี่ย 23.79 เท่า (GLOW /EGCO /RATCH /GPSC /BPP /WHAUP /BGRIM)

    6.เพิ่งเริ่มมีกำไรเมื่อปี59 - ส่วนใหญ่มาจาก GJP


    ปี 2557-2558 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ  431.06 ล้านบาท และ 811.39 ล้านบาท ตามลำดับ 
    ผลขาดทุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จากเงินกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2557 เพื่อนำไปลงทุนใน SPCG และ EDL-GEN (ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าในประเทศลาว)และส่วนหนึ่งมาจากการบันทึกค่าธรรมเนียมการกู้ยืมของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 12 โครงการ
    ปี 2559 บริษัทฯ พลิกมีกำไรอยู่ที่ 417.56 ล้านบาท และงวด 9เดือนปี60 มีกำไรสุทธิ 2,469 ล้านบาท 
    กำไรที่เกิดขึ้นในปี59 ต่อเนื่องมาถึงงวด 9 เดือนปี60 ส่วนใหญ่มาจากส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม "กัลฟ์ เจพี" (GJP) ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 40% เมื่อวันที่ 15 ส.ค.59 และคาดว่าใน 2-3 ปีข้างหน้า กำไรส่วนใหญ่ก็จะยังคงมาจาก GJP เพราะโรงไฟฟ้าโครงการอื่นๆ ของกลุ่มซึ่งดำเนินการโดยบริษัทย่อยเพิ่งเริ่มทยอย COD 
    ทั้งนี้ GULF มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ 

    7. D/E สูง 4.78 เท่า


    ฐานะการเงิน GULF ล่าสุด ณ 30 ก.ย. 60
    สินทรัพย์รวม 79,846 ล้านบาท
    หนี้สินรวม 66,035 ล้านบาท
    ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,811 ล้านบาท
    หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 4.78 เท่า 

    8.หุ้นเสี่ยงปรับลงหลังเข้าเทรด เหตุ ผถห.เดิมเคยได้ RO ต้นทุนแค่ 5 บ.


    เมื่อเดือน ส.ค. 60 GULF เคยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) จำนวน 980 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 5 บาท ต่ำกว่าราคาไอพีโอ 88.9%
    ดังนั้น นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นไอพีโอ จึงอาจมีความเสี่ยงจากการลดลงของราคาหุ้น อันเนื่องมาจากการขายทำกำไรของผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนที่ไม่ติด Silent Period
    ทั้งนี้ GULF ระบุในไฟลลิ่งว่ามีหุ้นที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 426.68 ล้านหุ้น หรือ 20% ของหุ้นทั้งหมด
 
    9.ธนาคารกรุงเทพ จ่อซื้อบิ๊กล็อตจาก ผถห.ใหญ่ในวันแรกที่เข้าเทรด   

 
    ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าหนี้รายใหญ่ ได้เสนอซื้อหุ้นจากกลุ่มนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่ากับราคาไอพีโอที่ 45 บาท โดยจะซื้อบิ๊กล็อตในวันแรกที่เข้าเทรดรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท แต่จะต้องได้รับการอนุมัติจากบอร์ดของธนาคารกรุงเทพก่อน
    ในกรณีที่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้น จะทำให้ BBL เข้ามาถือหุ้นใน GULF ประมาณ 3.52% ส่งผลให้กลุ่มนายสารัชถ์ รัตนาวะดี จะเหลือสัดส่วนหุ้นหลังการขายไอพีโอและหลังรายการบิ๊กล็อต 71.88% จากเดิมถือ 100%            ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh