Learning Historyบอกจุดผิดพลาดในการลงทุน


เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นมากกว่าการวิเคราะห์
ยังบอกสถิติสำคัญในการลงทุนที่ผ่านมา

เพื่อเจาะลึกวิเคราะห์ สถิติสำคัญในการลงทุนที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น นักลงทุนมีความแม่นยำในการทำกำไรเท่าใด มีความผิดพลาดในการซื้อขายเท่าใด มีการทำกำไรเฉลี่ยและขาดทุนเฉลี่ย ต่อการลงทุนแต่ละครั้งเท่าใด ซึ่งสถิติเหล่านี้มีผลทำให้นักลงทุนสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงการลงทุนของตนเองได้


โดยหลักการวิเคราะห์
จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ


 • วิเคราะห์ลักษณะการแบ่งเงินลงทุนในหุ้นแต่ละตัว
 • วิเคราะห์การซื้อหุ้นว่า ณ ราคาที่ซื้อได้ราคาเหมาะสมหรือไม่
 • วิเคราะห์การซื้อหุ้นว่า ณ เวลาที่ถือครองหุ้นไว้ ราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง มากกว่ากัน
 • วิเคราะห์การขายหุ้นว่า ณ ราคาที่ขายได้ราคาเหมาะสมหรือไม่
 • วิเคราะห์การขายหุ้นว่า ณ เวลาที่ขายไปแล้ว ราคาเพิ่มขึ้น/ลดลง มากกว่ากัน


Auto Tradeระบบการตั้งเงื่อนไขการส่งคำสั่งแบบอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขทางด้านราคาหรือด้าน Technical จาก Indicator ที่กำหนด เหมาะสำหรับการลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามหุ้นตลอดเวลา โดย Auto Trade ให้เลือกใช้งานทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ

 • การส่งคำสั่งซื้อขายแบบมีกลยุทธ์
 • การส่งคำสั่งขายแบบทำกำไรพร้อมป้องกันการขาดทุน
 • การออมหุ้นสร้างวินัยในการลงทุน Dollar Cost Average
 • การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอ้างอิงค่า SET Index ก่อนลงทุน
 • การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอ้างอิงเวลาก่อนซื้อขาย
 • การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอ้างอิงทฤษฎี Money Management
 • การส่งคำสั่งซื้อขายแบบอ้างอิงทฤษฎี Pricing Zone


Notification on Smart Device
ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ Mobile และ Tablet (IOS, Android)
โดยแบ่งคำสั่งที่ใช้งานออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่

 • การแจ้งเตือนด้านราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไป(Price Alert)
 • การแจ้งเตือนราคาหุ้นในพอร์ทที่เปลี่ยนแปลงและการแจ้งเตือน
  รายการซื้อขายที่มีการจับคู่ทั้งหมด(Portfolio Alert)
 • ประวัติการแจ้งเตือนต่างๆ (Sent Log)
 • การตั้งค่าเพื่อรับข้อมูล(Setting) ในด้านต่างๆ ได้แก่ รับโฆษณา, รับสรุปการซื้อขายรายวัน SET Index และหุ้นที่มีการซื้อขายมากสุด ณ เวลานั้น (Most Active), รับข้อความเมื่อจับคู่เรียบร้อย, รับข้อมูลหุ้นที่มีการจ่ายปันผล(XD)


Portfolio Managementแสดงข้อมูลการวิเคราะห์หุ้นในพอร์ทและประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

 • Risk Management เป็นบททดสอบในการประเมินประสิทธิภาพของพอร์ทว่าอยู่ในระดับใด เมื่อผ่านเกณฑ์ทดสอบระดับนั้นๆแล้ว ก็ให้เลื่อนไประดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองทำให้สามารถบริหารพอร์ทได้อย่างดีเยี่ยม
 • F-Score Analysis ประเมินความเสี่ยงด้านปัจจัยพื้นฐานจากค่า F-Score ซึ่งเป็นเครื่องมือการคัดกรองหุ้น โดย Mr.Joseph D. Piotroski เครื่องมือนี้ช่วยให้นักลงทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาหุ้นลงทุน และช่วยกำจัดหุ้นที่มีจุดอ่อนทางการเงินทิ้ง
 • Beta Analysis ประเมินความเสี่ยงด้านการเคลื่อนไหวของราคาเทียบกับ SET


NAV Chart

แสดงเปอร์เซ็นการเติบโตของหุ้นในพอร์ทที่ลงทุนเปรียบเทียบกับ SET

การส่งคำสั่งขายหุ้นทุกหุ้น โดยส่งคำสั่งขายในราคาที่จะจับคู่ได้ทันที (MP) เหมาะกับการใช้งานในสภาวะที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความผันผวนในทิศทางขาลงอย่างรุ่นแรง


3 Bar Trade

กล่องส่งคำสั่งซื้อขาย ที่มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบ เพราะ efin คำนึกถึงผู้ใช้งาน ให้สามารถเลือกรูปแบบการส่งคำสั่งซื้อขายที่ถนัดหรือคุ้นเคย เพียงแค่คลิกที่ตัวเลข 1 หรือ 2 และ MM ครั้งเดียวโปรแกรมจะจำการใช้งานไว้ เมื่อเปิดใช้งานครั้งถัดไป โปรแกรมจะกำหนดเป็นแบบครั้งล่าสุดที่ได้ใช้งานไว้ให้เอง


ปุ่ม intelligent

สัมผัสเพียงครั้งเดียว เพื่อเข้าถึงเมนูได้ถึง 6 เมนู


Customization Menu

ตอบโจทย์ความเป็นตัวตนของคุณ ทุกสไตล์การลงทุน ด้วยการจัดเมนูการใช้งานที่ต้องการได้บนอุปกรณ์ Tablet

Standard Function

ยังคงไว้ด้วยมาตรฐานที่โปรแกรมซื้อขายต้องมีติดตามหุ้นที่น่าสนใจหลายๆตัวในหน้าเดียวติดตามข้อมูลการจับคู่ที่เรียบร้อยแล้วแบบ Real-Timeดูสถานะ Bid-Offer แบบ Real-Timeแสดงรายละเอียดของหุ้นในด้านต่างๆที่น่าสนใจติดตามหุ้นที่อยู่ในกระแสความสนใจแยกประเภทตามด้านต่างๆกราฟเทคนิค สำหรับดูหุ้นที่น่าสนใจงบการเงิน สำหรับนักลงทุนที่รักการลงทุนระยะยาวข่าวจากสำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย ตัวช่วยในการตัดสินใจลงทุน

โปรแกรมของเรา
มีประสิทธิภาพและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service