บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลิตภัณฑ์ของ efin ให้บริการคุณสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของ efin ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่มีบริการของเราได้ โดยติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่คุณเป็นสมาชิกอยู่และแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการที่สนใจ ทั้งนี้นโยบายการให้บริการผลิตภัณฑ์ต่างๆ บริษัทหลักทรัพย์จะเป็นผู้กำหนด


ลำดับ ตัวย่อ รายชื่อบริษัทหลักทรัพย์ efin StockPickUp efin Mobile efin Anywhere efin Trade Plus
Trade Auto Trade
1 AEC บล.เออีซี จำกัด (มหาชน)
2 AIRA บล.ไอร่า จำกัด (มหาชน)
3 ASPS บล.เอซีย พลัส จำกัด
4 AWS บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
5 BLS บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
6 CGS บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
7 CGS-CIMB บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
8 CNS บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
9 DBSV บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
10 FSS บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
11 GLOBLEX บล.โกลเบล็ก จำกัด
12 KFS บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
13 KGI บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
14 KS บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
15 KSS บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
16 KTBST บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
17 KTZ บล.กรุงไทย ซิมิโก้ จำกัด
18 LHS บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
19 MBKET บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20 KKPS บล. เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
21 PST บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
22 RHBS บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23 SBITO บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด
24 SCBS บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
25 TNS บล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
26 UOBKHST บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 YUANTA บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
28 ZCOM บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จำกัด


เลือกซื้อและเรียนรู้

อีกหลายวิธีในการเลือกซื้อ : โทร. 02-022-6200 Customer Service