efin Review

เปิดอาณาจักร 5 ยักษ์ใหญ่โรงไฟฟ้าไทย

เปิดอาณาจักร 5 ยักษ์ใหญ่โรงไฟฟ้าไทย

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศไทยมีมากมายหลายบริษัท แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า 5 อันดับผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดนั้นเป็นใคร และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่ 

 "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  จำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH ,บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF,บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO,บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ,บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM

 

 

*RATCH

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ของประเทศ โดยมี กฟผ.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับที่หนึ่ง มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,320 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทหลัก บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมทุน ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท 

ที่ผ่านมา ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน โครงการพลังงานทดแทน รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและพลังงานด้านอื่นๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรายได้หลักมาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

*GULF

อีกหนึ่งบริษัทเอกชนผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่มีลูกค้าหลักคือ กฟผ.และกลุ่มลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม โดยมีโรงไฟฟ้าครอบคลุมทั้งแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) และแบบผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 

ขณะเดียวกัน GULF ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เวียดนามและที่ประเทศเยอรมนี ซึ่ง GULF มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าออกไปยังกลุ่มประเทศสหรัฐฯ และกลุ่มทวีปยุโรปเพิ่มเติมอีกในอนาคต ซึ่งตามแผนธุรกิจในปี 2570 กัลฟ์จะมีโครงการโรงไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 8,098 MW

*EGCO

เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่รายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พ.ค.35 โดยกฟผ.และทางกฟผ.ได้ถือหุ้น EGCO ในสัดส่วน 25% ทั้งนี้ EGCO เน้นการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับลูกค้าทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

ปัจจุบันโรงไฟฟ้าต่างๆ ในกลุ่มเอ็กโก สามารถผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท ทั้งก๊าซธรรมชาติ แอลเอ็นจี ถ่านหิน ชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเซลล์เชื้อเพลิง ดังนั้นจึงทำให้มีกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 5,748 MW

*GPSC

เรือธงธุรกิจไฟฟ้าของเครือปตท.โดยเกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง 2 บริษัทในเครือธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. คือ บริษัทพีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) และบริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) เพื่อเป็นแกนนำในการดำเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่มปตท.ในการพัฒนา ลงทุน และดำเนินการด้านธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ในปี 61 ทาง GPSC ได้สร้างความฮือฮาด้วยการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าเฉียดแสนล้านเข้าครอบครองหุ้น GLOW ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ ดังนั้นจากการที่มีโรงไฟฟ้าเดิมอยู่แล้วประกอบกับเข้าครอบครอง GLOW จึงทำให้ GPSC มีกำลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 5,434 MW

*BGRIM

บี.กริม พาวเวอร์ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทสไทย โดยโครงการโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม และกฟผ. 

นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ทั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม และนอกอุตสาหกรรมที่ประเทศเวียดนาม โดยมีโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ บี.กริม มีแผนที่จะขยายอาณาจักรโรงไฟฟ้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตามโครงการที่มีอยู่ในแผนนั้นมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามการถือหุ้น จำนวน 2,586 MWบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh