efin Review

ประกันสังคมเข้าลงทุนกองทรัสต์ไหนมากสุด

ประกันสังคมเข้าลงทุนกองทรัสต์ไหนมากสุด

    จากกรณีที่สำนักงานประกันสังคม เข้าลงทุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงทางการเมือง จนเกิดความถามในวงกว้างว่า  ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT) คือการลงทุนแบบใด และประกันสังคมได้เข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวมากน้อยเพียงใด   
    
    โดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REIT) เป็นสินทรัพย์การลงทุนประเภทหนึ่ง โดยทรัสต์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ จะนำอสังหาริมทรัพย์ไปให้เช่า เพื่อรับรายได้และจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบทรัสต์

    ทั้งนี้ทาง "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้ทำการสำรวจพอร์ตการลงทุนประเภทกองทุนทรัสต์หรือ REIT ของประกันสังคม พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 15 กอง มีมูลค่าการถือหุ้นรวม 18,673 ล้านบาท  โดย 10 อันดับทรัสต์ ที่ประกันสังคมเข้าลงทุนในสัดส่วนมากสุด โดยเทียบสัดส่วนจากตัวทรัสต์ ไม่ใช่พอร์ตการลงทุนรวมของประกันสังคม ดังนี้ (ข้อมูลล่าสุด 30 ก.ย.63) 
    

1.WHABT

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ (WHABT) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนประเภทอาคารสำนักงาน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ และโครงการบางนา บิสซิเนส คอมเพล็กซ์

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 27.24% มูลค่า 462.14 ล้านบาท จำนวน 55,017,500 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.99%

2. DREIT

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดุสิตธานี (DREIT) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในเครือโรงแรมดุสิตธานี 4 โครงการ ได้แก่ โครงการโรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า ภูเก็ต , โครงการโรงแรมดุสิตธานี หัวหิน , โครงการโรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ และโครงการโรงแรมดุสิตธานี มัลดีฟส์
    
    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 25.41% มูลค่า 690.75 ล้านบาท จำนวน 180,826,930 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.56%

3.SRIPANWA

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในโรงแรมศรีพันวา

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 22.60% มูลค่า 491.96 ล้านบาท จำนวน 63,072,615 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.37%

4.GAHREIT

     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ แกรนด์ โฮสพีทาลิตี้ (GAHREIT) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนโรงแรม เชอราตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา 

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 21.58% มูลค่า 306.79 ล้านบาท จำนวน 37,876,100 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 7.41%

5. WHART

      ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (WHART) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการอาคารคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ร่วมถึงโครงการให้เช่าพื้นที่หลังคา เพื่อโครงการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อจำหน่าย รวมกว่า 10 โครงการของ WHA โดยล่าสุด WHART เตรียมเพิ่มทุนครั้งที่ 5 มูลค่าอีกประมาณ 3.2 พันล้านบาทเข้ากอง

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 16.70% มูลค่า 6,100.81 ล้านบาท จำนวน 426,630,455 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.10%

6.BKER 
    
    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง เค.อี.รีเทล (BKER) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการศูนย์การค้าในเครือเดอะ คริสตัล , สัมมากร เพลส และอื่นๆ ประมาณ 10 โครงการ 

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 13.14% มูลค่า 637.53 ล้านบาท จำนวน 114,870,843 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 1.06%

7.FTREIT 

    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(FTREIT) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้งโรงงานกว่า 10 แห่ง และคลังสินค้าเกือบ 20 แห่ง

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 12.25% มูลค่า 4,942.31 ล้านบาท จำนวน 345,616,673 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.16%

8.LHSC

    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์(LHSC) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนใน โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 สัดส่วน 9.24% มูลค่า 527.92 ล้านบาท จำนวน 45,121,400 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 8.08%

9. SPRIME

    ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท(SPRIME) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานซันทาวเวอร์ส
 

     โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 สัดส่วน 8.91% มูลค่า 358.04 ล้านบาท จำนวน 39,783,300 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 3.49%

10.BWORK
 
     ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ(B-WORK) : มีสินทรัพย์ที่ลงทุนในอาคารสำนักงานทรูทาวเวอร์ 1 และ2
  

    โดยประกันสังคมเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 สัดส่วน 8.84% มูลค่า 381.24 ล้านบาท จำนวน 32,585,000 หุ้น อัตราเงินปันผลตอบแทน 6.46%
    
    โดยภาพรวมกองทุนประกันสังคมมีเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2.11 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นลงทุนในตราสารหนี้ 77.85% , ตราสารทุน 15.87% , หน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 2.69%, เงินฝาก 1.63% , หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 1.07% , หน่วยลงทุนทองคำ 0.52% และ โครงการลงทุนทางสังคม 0.37%

    โดยคิดสัดส่วนการลงทุนในประเทศ 86.35% ส่วนต่างประเทศ 13.65% และหากแบ่งเป็นประเภทหลักทรัพย์มั่นคงสูงจะอยู่ที่ 79.35% และหลักทรัพย์เสี่ยง 20.65% (ข้อมูลจากประกันสังคม 25 ก.ย.63 )
    

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh