efin Review

ประกันโควิด-19 เจ้าไหนคุ้มสุด

ประกันโควิด-19 เจ้าไหนคุ้มสุด

 ไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ยังแพร่ระบาดไปทั่วโลก และ ดูเหมือนว่าจะพบผู้ติดเชื้อ และ เสียชีวิตมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีผู้ติดเชื้อมากขึ้น และประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ที่ผ่านมามีบริษัทประกันออกแผนประกันเพื่อคุ้มครอง และ ครอบคลุมไปถึงไวรัสโคโรนาโควิด-19 ตลอดจนเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย 

ดังนั้น “สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย” จึงได้รวบรวมประกันภัยคุ้มครองไวรัสโคโรนาโควิด-19 ที่น่าสนใจ ลองไปดูกันว่า เจ้าไหนจะคุ้มค่าที่สุด


***ทิพยประกันภัย

 

“เจอ จ่าย แต่ไม่จบ คุ้มครองต่อจนถึงระยะสุดท้าย” เบี้ยประกันมีให้เลือกถึง 4 แผน เริ่มต้น 150 บาท ไปจนถึง 850 บาท และ วงเงินคุ้มครอง 10,000-100,000 บาท และ ค่าชดเชยการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย 100,000-1,000,000 บาท โดยผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี - 99 ปี และ ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และ ผ่านการพิจารณารับประกันภัย 

 

โดยกรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือ เป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))" (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และ ยังมิได้รักษาให้หายขาด ตลอดจนจำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1ล้านบาท และ / หรือ ค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท โดยลูกค้าสามารถซื้อประกันดังกล่าวผ่านช่องทางเว็ปไซด์ของบริษัท และ สาขาธนาคารกรุงศรีอยุธยา


***สินทรัพย์ประกันภัย

 

เบี้ยประกัน เริ่มต้น 99 บาท ไปจนถึง 499 บาท และ มีวงเงินคุ้มครอง ตั้งแต่ 15,000-100,000 บาทนอกจากนี้ ยังได้รับความคุ้มครองกรณีประสบอุบัติเหตุเพิ่มเติมด้วย หากเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพ จะได้รับเงินประกันภัย และ ค่าปลงศพสูงสุด 8,000 บาท ซึ่งผู้เอาประกันภัย มีอายุระหว่าง 1-99 ปีแต่จะไม่คุ้มครองสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Condition) โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท

 

***สินมั่นคงประกันภัย

 

เบี้ยประกันมี 2 แผน ราคาเริ่มต้น 250 บาท และ 450 บาท ซึ่งพร้อมจ่ายเงินชดเชยทันทีที่ตรวจพบว่า ผู้เอาประกันภัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยจะจ่ายเป็นเงินก้อนเต็มวงเงินคุ้มครองเริ่มต้น 50,000 บาท สูงสุด 100,000 บาท และ ผู้เอาประกันภัยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุ 1 – 99 ปี ซึ่งผู้ทำประกันต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ต้องไม่ติดเชื้อ หรือ ถูกสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย โดย 1 คน สามารถทำประกันภัยได้ 1 ฉบับเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท


 

***กรุงเทพประกันภัย

 

โครงการประกันภัยไวรัสโคโรนา เจอ จ่าย จบ 50,000 บาท เพียง 299 บาท โดยขายผ่าน TQM INSURANCE BROKER คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 50,000 บาท คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) 100,000 บาท ซึ่งลูกค้าสามารถทำประกันได้เลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่มีระยะรอคอย โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี แต่คุ้มครองเฉพาะผู้ที่ติดเชื้อหลังวันที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของ บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์


 

***วิริยะประกันภัย

 

แผนความคุ้มครองประกันโควิดชิลด์ มีให้เลือก 3 แผน แผน 1 รับเงินก้อน 30,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ300 บาท สูงสุด 14 วัน และ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุ 1 แสนบาท เบี้ยประกัน 299บาท/ปี

 

แผน 2 รับเงินก้อน 50,000 บาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ 300 บาท สูงสุด 14 วัน และ คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุ 1 แสนบาท เบี้ยประกัน 389 บาท/ปี

 

แผน 3 รับเงินก้อน 1 แสนบาท เมื่อตรวจพบว่าติดเชื้อ เงินชดเชยกรณีนอนโรงพยาบาล วันละ 300 บาท สูงสุด 14 วัน และคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะและสายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากกรณีอุบัติเหตุ 1 แสนบาท เบี้ยประกัน 599 บาท/ปี

 

ทั้ง 3 แผนนี้ ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยเป็นจำนวน 30 วัน ก่อนวันเริ่มต้นกรมธรรม์ , ผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย เป็นระยะเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย 

 

สำหรับผู้ที่ที่เคยถูกปฏิเสธการขอเอาประกันชีวิต หรือประกันสุขภพ หรือเคยถูกปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันภัย , สงวนสิทธิ์ไม่รับประกันภัย บุคคลกลุ่มอาชีพบุคลากรทางการแพทย์ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน รพ. พนักงานท่าอากาศยานและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ,อายุสมัครของผู้เอาประกัน เริ่มต้นที่ 15 วัน – 99 ปี และ ขอสงวนสิทธิ์การรับประกันภัยสูงสุด 1 กรมธรรม์/คน โดยลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท

 

***เจพี ประกันภัย

 

สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เมื่อทำ ประกันภัยไวรัสโคโรนา กับ เจพี ประกันภัย โดยเบี้ยประกันมี 2 แผน ซึ่งมีราคา 270 บาท กับ 470 บาท ให้ความคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับล่าสุด ในระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันคุ้มครอง และ จำกัดจำนวนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย ได้ไม่เกินคนละ 2 ฉบับ ในขณะที่อาชีพที่ไม่พิจารณารับประกันภัย คือนักบิน พนักงานประจำเรือ และ เครื่องบิน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อผ่านเว็ปไซด์ของบริษัท

 

แต่สำหรับบริษัทประกันชีวิตนั้น ไม่สามารถขายเป็นกรมธรรม์รายเดี่ยวได้เหมือนบริษัทประกันวินาศภัย แต่หลายแห่งก็เพิ่มความคุ้มครองเพิ่มเติมเข้าไปในสัญญากรมธรรม์หลัก โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มกับลูกค้า

 

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) มอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโควิด-19 วันละ 2,000 บาท นานสูงสุด 15 วัน ให้กับลูกค้าปัจจุบัน และ ลูกค้าใหม่ที่สมัครทำประกันสุขภาพภายใน 31 มี.ค.นี้ เพื่อบรรเทาภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุไม่คาดฝัน

ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลนี้ บริษัทมอบให้ลูกค้าปัจจุบันที่ถือกรมธรรม์หลักที่มีสัญญาเพิ่มสุขภาพ และ/หรือสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลรายวัน ได้แก่ บีแอลเอ เฮลท์ พลัส, สุขภาพ 2011, สุขภาพ 2011 (มีความรับผิดส่วนแรก), ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์, บีแอลเอ รักษ์สุขภาพ,บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลท์ และบีแอลเอ เพรสทีจ เฮลท์ (พลัส) ซึ่งบริษัทจะมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันไปจนถึง 31 พ.ค. 63

 

บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย มอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมแก่ลูกค้า ถ้าได้รับการวินิจฉัยยืนยันเป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่วันนี้ – 15เม.ย.นี้ โดยบริษัทจะมอบความคุ้มครองผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยในช่วงระหว่าง 19 ก.พ. – 15 เม.ย.นี้ จำนวนเงินวันละ 1,000 วัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน รวมสูงสุด 30,000 บาท และ ถ้าลูกค้าเสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม 50,000 บาท ให้แก่ทายาท

 

บริษัท พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) มอบความคุ้มครองไวรัสโควิด-19 ฟรี โดยมอบความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท นาน 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ครอบคลุมการเสียชีวิตทุกกรณี หรือ หากเป็นผู้ป่วยในที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อ ก็ยังได้รับความคุ้มครองชดเชยรายได้ 1,000 บาท/วัน สูงสุด 15 วัน

 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จับมือแกร็บ ประเทศไทย มอบความอุ่นใจจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ให้แก่พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่แกร็บที่อยู่ในระดับซิลเวอร์ขึ้นไป พร้อมความคุ้มครองประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม ด้วยการมอบเงินชดเชยรายวัน 500 บาท/วันสูงสุดไม่เกิน 15 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองนี้ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 28 ก.พ. – 31 พ.ค.2563

 

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสสมหาภัยนี้ ยังไม่มีท่าทีจะหยุดระงับ หรือ ยับยั้งได้ในเกือบ 30 ประเทศที่ลุกลามไปจากประเทศจีนที่เป็นต้นตอสาเหตุ และ มีความพยายามป้องกันการระบาดอย่างเข้มข้น กระทั่งเริ่มมีอัตราผู้ติดเชื้อลดลง

ดังนั้น การซื้อประกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงภัยเฉพาะโรคและเฉพาะทาง จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรตระหนักไม่มากก็น้อยในยุคที่ต้องพึ่งพาตัวเองกันเป็นหลัก เพราะโรคภัยไข้เจ็บไม่เข้าใครออกใคร
 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh