แผนผังภายในงาน

BETTER TRADE EXPO 2014

1 จุดถ่ายภาพ

2 จุดถ่ายภาพ

3 จุดถ่ายภาพ

4 จุดลงทะเบียน

5 เวทีกิจกรรม

6 Arc way ทางเข้า

7 ห้องสัมมนา 1,091 ท่าน

8 ห้องน้ำชาย

9 ห้องน้ำหญิง

10 รายชื่อบูธที่มาร่วมงาน

  •        รออัพเดทข้อมูล