รายละเอียดวิทยากร

BETTER TRADE 2017


เทรนเนอร์เจ้าของ Fan page ด้านการลงทุนที่โด่งดังของเมืองไทย

รพีรัฐ ธัญวัฒน์พรกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

อภิวัฒน์ หวังมีชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สงกรานต์ วจนะเสถียร

รายละเอียดเพิ่มเติม

รณกาจ ชินสำราญ

รายละเอียดเพิ่มเติม

อภิรักษ์ ชื่นอยู่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอิญ สุริยะฉาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศิรัถยา อิศรภักดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภูริพงศ์ นาคะสุวรรณ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สันทัด วัฒนายน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภัทรทร ช่อวิชิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทย

วีกิจ ถิรวรรณรัตน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รณกฤต สารินวงศ์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ธีรวุฒิ กานต์นิภากุล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้สร้างสีสัน ในรูปแบบเกมโชว์ ที่สนุกสนาน

หลุยส์ อัมรินทร์ สิมะโรจน์

รายละเอียดเพิ่มเติม

อัครพงศ์ ขวงธนะชัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ปาริชาต พรหมโยธี

รายละเอียดเพิ่มเติม