ชื่อบริษัท : บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด
Online Asset Company Limited
ที่อยู่ : 466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
466 Ratchadapisek Road, Samsaen-nok, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand
ติดต่อ : Email : customerservice@efinancethai.com
โทร : (662) 022-6200
แฟกซ์ : (662) 022-6255
เว็บไซต์ : www.efinancethai.com