lbl_datetime
Tfex Analysis today
วันที่และเวลาเรื่อง
 25/05/18 20:55:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 25 พ.ค. 61
 25/05/18 19:17:00   สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 28 พ.ค. 61
 25/05/18 18:36:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 25 พ.ค. 61
 25/05/18 17:20:00   ปิดตลาด TFEX วันที่ 25 พ.ค. 61 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 159,233 สัญญา
 25/05/18 14:16:00   บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาด TFEX(ภาคบ่าย) รายวัน 25/05/61
 25/05/18 12:31:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงเช้า วันที่ 25 พ.ค. 61 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 64,479 สัญญา
 25/05/18 10:36:00   บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 10:27:00   บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะเทคนิครายวัน 25/05/61
 25/05/18 10:23:00   บริษัท จีที เวลธ์ แมเนจเมนท์ จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 10:02:00   บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 09:52:00   บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 09:25:00   บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 09:14:00   บล.ฟินันเซีย ไซรัส : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 08:56:00   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส : รายงานภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า 25/05/61
 25/05/18 08:54:00   บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 25/05/61
 25/05/18 08:52:00   บริษัท คลาสสิก ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 25/05/61
 25/05/18 08:19:00   ทอง COMEX พุ่ง14.80 เหรียญ หลังงานประชุม `ทรัมป์- คิม` ล่ม - เงินดอลล์อ่อนค่าหนุน
 25/05/18 08:10:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 25 พ.ค. 61 สินค้า Mini Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 24,105 สัญญา
 24/05/18 20:55:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 24 พ.ค. 61
 24/05/18 19:17:00   สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 25 พ.ค. 61
CurrentPage 1/ 58