Tfex Analysis today
วันที่และเวลาเรื่อง
 12/02/16 20:55:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 12 ก.พ. 59
 12/02/16 19:17:00   สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 12 ก.พ. 59
 12/02/16 18:35:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 12 ก.พ. 59
 12/02/16 17:20:00   ปิดตลาด TFEX วันที่ 12 ก.พ. 59 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 154,426 สัญญา
 12/02/16 12:31:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงเช้า วันที่ 12 ก.พ. 59 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 74,846 สัญญา
 12/02/16 10:13:00   บล.คันทรี่กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 12/02/59
 12/02/16 09:54:00   บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะ Gold Futures - USD Fufures รายวัน 12/02/59
 12/02/16 09:51:00   บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 12/02/59
 12/02/16 09:49:00   ทองคำขายวันนี้ ทองแท่งบาทละ 20,650 ทองรูปพรรณบาทละ 21,050 บวก 400 บาท
 12/02/16 09:19:00   บล.เคจีไอ : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 12/02/59
 12/02/16 09:17:00   บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 12/02/59
 12/02/16 08:10:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 12 ก.พ. 59 สินค้า Mini Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 12,864 สัญญา
 12/02/16 08:03:00   ทอง COMEX พุ่งกระฉูด 53.2 เหรียญ หลังนลท.แห่ถือทองลดความเสี่ยงตลาดหุ้นทั่วโลกทรุดเพราะราคาน้ำมัน
 11/02/16 20:55:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 11 ก.พ. 59
 11/02/16 19:17:00   สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 11 ก.พ. 59
 11/02/16 18:35:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 11 ก.พ. 59
 11/02/16 17:20:00   ปิดตลาด TFEX วันที่ 11 ก.พ. 59 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 171,609 สัญญา
 11/02/16 12:31:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงเช้า วันที่ 11 ก.พ. 59 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 47,983 สัญญา
 11/02/16 08:10:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 11 ก.พ. 59 สินค้า Mini Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 3,314 สัญญา
 10/02/16 20:55:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 10 ก.พ. 59
CurrentPage 1/ 62