lbl_datetime
Tfex Analysis today
วันที่และเวลาเรื่อง
 24/03/17 20:54:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 24 มี.ค. 60
 24/03/17 19:16:00   สรุปสถานะคงค้างตลาด TFEX วันที่ 24 มี.ค. 60
 24/03/17 18:34:00   TFEX สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม วันที่ 24 มี.ค. 60
 24/03/17 17:44:00   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส : สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคค่ำ 24/03/60
 24/03/17 17:19:00   ปิดตลาด TFEX วันที่ 24 มี.ค. 60 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 101,031 สัญญา
 24/03/17 17:01:00   บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ Gold Futures ภาคค่ำ 24/03/60
 24/03/17 14:10:00   บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน (ภาคบ่าย) 24/03/60
 24/03/17 12:30:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงเช้า วันที่ 24 มี.ค. 60 สินค้า SET50 Index Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 37,851 สัญญา
 24/03/17 11:19:00   บล.เอเซียพลัส : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 11:02:00   บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 10:41:00   บล.เอเชีย เวลท์ : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 10:24:00   บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 10:15:00   บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 09:56:00   บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 24/03/60
 24/03/17 09:53:00   บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 09:46:00   บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส : สรุปภาวะตลาดทองคำแท่ง - Gold Futures ภาคเช้า 24/03/60
 24/03/17 09:40:00   บล.เออีซี : รายงานภาวะตลาด TFEX รายวัน 24/03/60
 24/03/17 09:21:00   บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ TFEX รายวัน 24/02/60
 24/03/17 09:16:00   บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด : รายงานภาวะ Gold Futures รายวัน 24/03/60
 24/03/17 08:09:00   ปิดตลาด TFEX ช่วงกลางคืน วันที่ 24 มี.ค. 60 สินค้า Mini Gold Futures มีปริมาณการซื้อขายรวมทั้งตลาด 4,164 สัญญา
CurrentPage 1/ 74