Stock Insight

สแกนหุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)

สแกนหุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(ADVANC)

        บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) ประกาศงบปี61 ไปเรียบร้อย พร้อมก้บประกาศปันผลหุ้นละ 3.30 บาท ซึ่งภายหลังแจ้งงบรายปีนักวิเคราะห์หลายรายปรับลดเป้ากำไรปีนี้ลง หลังกังวลกับทิศทางการเติบโต โดยเฉพาะธุรกิจมือถือที่แข่งขันรุนแรงและรายได้ที่เติบโตต่ำเนื่องจากธุรกิจเริ่มเข้าสู่จุดอิ่มตัว

          หลายคนรู้จัก ADVANC ว่าทำธุรกิจให้บริการโทรศัพท์มือถือแบรนด์ AIS และก็มีโปรโมชั่นต่างๆ ออกมาแข่งกันดุเดือดในตลาดมือถือ แต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะบริษัทยังมีธุรกิจอื่นอีกด้วย วันนี้จะไปสแกนดูว่าบริษัททำ ธุรกิจอะไรอยู่บ้างในตอนนี้ แนวโน้มกำไรเป็นอย่างไร ธุรกิจมั่นคงแค่ไหน และที่สำคัญภาพจริงของกิจการเป็นอย่างไร

# ธุรกิจของ ADVANC

ที่มา : http://investor.ais.co.th

มี 3 ธุรกิจ คือ

          1.ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อันดับ 1 ในไทย แบรนด์ AIS ด้วยส่วนแบ่งการตลาดเชิงรายได้ 48% (ณ สิ้นQ4/61) มีฐานลูกค้า 41.2 ล้านเลขหมาย มีคลื่นความถี่ในย่าน 900/1800/2100 เมกะเฮิรตซ์

          2.ให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ (AIS Fibre) ธุรกิจเอไอเอส ไฟเบอร์ หรืออินเทอร์เน็ตบ้านเติบโตอย่างต่อเนื่องหลังจากเริ่มให้บริการมา 4 ปี ปัจจุบันมีส่วนแบ่งตลาดเชิงผู้ใช้บริการ 8%  และตั้งเป้าปีนี้แตะ 10% หรือคิดเป็นฐานลูกค้า 1 ล้านราย

          3.ดิจิทัลเซอร์วิส ได้แก่ วีดิโอ (AIS PLAYBOX) ให้บริการคอนเทนต์ทั้งในและต่างประเทศ, บริการคลาวด์สำหรับธุรกิจ (AIS Business Cloud), ไอโอที (IoT Platform), แพลตฟอร์มการทำธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ (Mobile Money) และแพลตฟอร์มอื่นๆ

#ทำมาหากินเก่งหรือไม่

          ADVANC มีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปี 1.52 แสนล้านบาท, 1.58 แสนล้านบาท และ 1.70 แสนล้านบาท ในปี 59-61 ตามลำดับ รายได้ 85% เป็นรายได้จากการให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ที่เหลือเป็นรายได้จากกการขาย แต่ว่าต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการที่สูงขึ้น รวมถึงค่าตัดจำหน่ายใบอนุญาตคลื่นความถี่ เป็นปัจจัยที่กดดันกำไรของบริษัท

          โดยเฉพาะต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนการให้บริการปี61 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 60% ของรายได้รวม จาก 54% และ 58% ของรายได้รวมในปี 59-60

 ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารควบคุมได้ดีที่ 15.39% ของรายได้รวมจาก 2 ปีก่อนหน้า (59-60) อยู่ที่ 19.50% และ 15.82% ของรายได้รวม  

           กำไรเริ่มจะโตได้ยากสะท้อนจากช่วง 3 ปีมานี้ (59-61) ทรงตัวในระดับ 2.9-3.0 หมื่นลบ./ปี โดยกำไรสูงสุดที่เคยทำสถิติไว้คือปี58 ที่ 3.9 หมื่นลบ.

กำไรสุทธิ ADVANC  ที่มา : จากโปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น  Net Profit Analysis

 

รายได้ ADVANC ที่มา : จากโปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Revenue Analysis

#กิจการมีความแข็งแกร่งแค่ไหน   

     งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) บอกว่าสินทรัพย์เติบโตขึ้นทุกปี แสดงว่าบริษัทยังเดินหน้าเติบโตด้วยการลงทุนขยายกิจการต่อเนื่อง ล่าสุดงวดปี 61 ขนาดสินทรัพย์อยู่ที่ 2.9 แสนลบ.เพิ่มขึ้น 2.3% YoY ผลจากการได้ใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz ที่ประมูลได้มาในเดือนกันยายน 61  สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์,ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคม

      หนี้สินมีระดับ “คงที่” ประมาณ 2.32-2.33 แสนลบ.ต่อปีล่าสุดปี61 อยู่ที่ 2.32 แสนลบ.มากกว่าครึ่งเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน หลักๆ ได้แก่ หนี้สินระยะยาว  9.20 หมื่นลบ. (เงินกู้ระยะยาว,เงินกู้ยืมระยะยาว) และใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมค้างจ่ายจำนวน 6.35 หมื่นลบ. บริษัทมีหนี้สินรวมต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) 4.05 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยู่ที่ 1.3 เท่า คงที่จากปี60

      ส่วนของผู้ถือหุ้น “เพิ่มขึ้น” ทุกปีตามกำไรที่ทำได้ในแต่ละปี โดย ADVANC มีกำไรสะสมปีล่าสุดที่ 3.25 หมื่นลบ. ส่งผลให้ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.75 หมื่นลบ.จาก 5 หมื่นลบ.และ 4.25 หมื่นลบ.ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า

      บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 70% ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง

งบแสดงฐานะทางการเงิน  ที่มา : โปรแกรม efin StockPickUp ฟังก์ชั่น Short Financial


#ภาพจริงของกิจการเป็นอย่างไร

    กำไรของ ADVANC ทรงตัวมาต่อเนื่อง 3 ปี แต่เพื่อสะท้อนกำไรในรูปของเงินสดจริงๆ ในกระเป๋าของบริษัท (ที่ไม่ใช่กำไรทางบัญชีจากงบกำไร-ขาดทุน ซึ่งโดนผลกระทบจากค่าตัดจำหน่ายฉุดไปเสียเยอะ)เราจึงต้องมาดูที่งบกระแสเงินสดเพื่อดูภาพจริง

    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน (CFO) มีค่าเป็นบวกที่ 6.91 หมื่นลบ. กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (CFI) มีค่าเป็นลบที่ 4.38 หมื่นลบ. และกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (CFF) มีค่าเป็นลบที่  2.68 หมื่นลบ.

     จาก CFO ที่เป็นบวกของบริษัท แสดงว่าสภาพคล่องดีมีเงินสดในมือทำธุรกิจแล้วมีกำไรจากการดำเนินงานในรูปของเงินสด ที่สำคัญกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานยังสูงกว่ากำไรสุทธิทางบัญชีอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ดี, CFI มีค่าเป็นลบแสดงว่า ADVANC ยังคงมีเงินเพียงพอที่จะนำไปขยายการลงทุนเพื่อเติบโตในอนาคต การจ่ายชําระใบอนุญาตคลื่น ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และการซื้อธุรกิจ และ CFF เป็นลบแสดงว่ามีเงินพอที่จะนำไปใช้หนี้จ่ายดอกเบี้ย จ่ายคืนเงินกู้ และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  

งบกระแสเงินสด ที่มา : www.set.or.th

#สรุปคุณภาพบริษัทในเบื้องต้น

*Ratio ด้านการเงิน ผ่าน 6 ข้อจาก 9 ข้อ ได้เกรด B  

1.สินทรัพย์สามารถสร้างกำไรได้ (ROA > 0)

2.บริษัทสามารถทำกำไรในรูปเงินสดได้ (CFO > 0)

3.บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยได้มากกว่ากำไรสุทธิ (ACCRUAL)

4.บริษัทมีความเสี่ยงทางการเงินลดลงเพราะสัดส่วนของหนี้ที่มีดอกเบี้ยลดลง (D/E Decrease)

5.หุ้นบริษัทไม่เกิดไดลูชั่นเอฟเฟ็กต์ เพราะไม่มีการเพิ่มทุน (EQ Off)

6.นำสินทรัพย์ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ได้มากเพราะอัตราหมุนเวียนทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (AT Up)

Ratio ด้านการเงิน ที่มา : โปรแกรม  efin StockPickUp ฟังก์ชั่น F-Score Analysis

*Ratio ด้านการเติบโตผ่าน 6 ข้อจาก 7 ข้อ ได้เกรด A

1.สินทรัพย์ของบริษัทสามารถสร้างกำไรได้ (ROA > 0)

2.บริษัทสามารถทำกำไรในรูปเงินสดได้ (CFO > 0)

3.บริษัทมีสภาพคล่องที่ดี โดยสามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานหลังหักดอกเบี้ยได้มากกว่ากำไรสุทธิ (ACCURAL)

4.สินทรัพย์ของบริษัทสามารถทำกำไรได้มากกว่าบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ROA Sector)

5.ยอดขายเติบโตมากกว่าค่ากลาง (Sale Growth)

6.มีโอกาสเป็นหุ้นเติบโตชนะบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้เพราะสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายเมื่อเทียบกับสินทรัพย์มากกว่าค่ากลาง (ADV)

Ratio ด้านการเติบโต ที่มา : efin StockPickUp ฟังก์ชั่น G-Score Analysis

 

      

 

 
 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh