กรณีติด Proxy

 • ดาวน์โหลดไฟล์ .Zip
 • แตกไฟล์ และ Install Program ลงเครื่อง
 • Double Click ที่ไอคอน i2Trade ที่หน้าจอโปรแกรม
Invalid User ID!

Version : 2.10.0.0

Minimum Spec

 • 1.5 GHz or higher processor; 800 MHz minimum required;dual core or higher processer is best performance
 • 512 MB of RAM or higher recommended
 • 200 (MB) of available hard disk space *
 • VGA (800*600) and RAM VGA higher 32 MB
 • 56 Kbps or higher-speed modem, or a network connection
 • Supported OS : Windows 2000 SP 4, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Prerequisites
 • .Net Framwork 2.0 Setup
 • Windows Installer 3.1 Setup