Special Interview

SINGER เป็นมากกว่าสินค้าเงินผ่อน ชูสินเชื่อ "รถทำเงิน" เป็นพระเอก

SINGER เป็นมากกว่าสินค้าเงินผ่อน ชูสินเชื่อ

          อีกหนึ่งธุรกิจ ที่คาดเทิร์นอะราวด์ในปีนี้อย่าง SINGER หรือ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย หลังแผนการระดมทุนเพิ่มผ่านมติในที่ประชุมเป็นที่เรียบร้อย ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนในการปล่อยสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพิ่มกว่าเท่าตัวจาก 1.2 พันล้านบาท เป็น 2.5 พันล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นกว่า 28% ดันบริษัทลูกอย่าง SGC หรือ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด เติบโตโดดเด่น ด้านธุรกิจหลักเดินหน้าเติบโตได้ดี แม่ทัพใหญ่ “กิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์” มั่นใจปีนี้สดใส ไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

 

*** กลยุทธ์ปี 62 ชู “รถทำเงิน” เป็นพระเอก

          สำหรับปี 2562 บริษัทฯ วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเน้นสินเชื่อจำนำทะเบียนรถผ่านบริษัทย่อย SCG หรือ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถภายใต้ชื่อ “รถทำเงิน” และสินเชื่อเช่าซื้อ เพื่อธุรกิจรายย่อย โดยวางเป้านำเงินทุนจากการระดมทุนเพิ่มปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปีก่อนหน้าปล่อยสินเชื่อแล้วกว่า 1.2 พันล้านบาท เป็น 2.5 พันล้านบาท ทำให้สัดส่วนรายได้จากสินเชื่อรถทำเงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 70% ส่วนยอดขาย จากธุรกิจเช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าจะลดลงเหลือ 30%

          “สาเหตุที่เรามุ่งเน้นการเติบโตในสินเชื่อรถทำเงิน เพราะเป็นพอร์ตที่มีคุณภาพ ความเสี่ยงต่ำ มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ ทำให้พอร์ตสินเชื่อรถทำเงินมี NPL อยู่ในระดับต่ำประมาณ 0.7% อีกทั้ง เรามองว่า SINGER ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว มั่นใจปี 62 SINGER จะฉายภาพธุรกิจสินเชื่อรถทำเงินให้โดดเด่นขึ้นได้ ประกอบกับแผนการเพิ่มทุนครั้งนี้ จะสนับสนุนให้ SINGER พร้อมรับโอกาสการเติบโตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

 

*** การเติบโตของ SINGER ปีนี้

          หลังจากบริษัทฯ ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินธุรกิจวางระบบใหม่ทั้งหมด นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยธุรกิจ ประกอบกับการเคลียร์บัญชีลูกหนี้เดิมตั้งแต่ปี 2016 และการขายสินค้าใหม่ที่มีมาร์จิ้นเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงต้นทุนไว้ที่ระดับเดิม ปัจจุบัน เราขายสินค้าหลักของธุรกิจได้มากขึ้นอยู่ที่ประมาณ 90% อีกทั้ง ในกรณีขายเชื่อที่ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ บริษัทฯ มีมาตรการยึดคืนสินค้า และนำไปจำหน่ายต่อในราคาที่ลดลงมา แต่ยังคงมีกำไรเฉลี่ยที่ 10 – 15%

          “เรามั่นใจปี 62 เทิร์นอะราวด์ หลังเคลียร์บัญชีลูกหนี้กลุ่มเดิมตั้งแต่ก่อนปี 2016 เกือบหมดแล้วภายในปีนี้ และในมุมของตัวธุรกิจหลักเราเติบโตขึ้นมาก เทียบได้จากรายได้ปี 2560 อยู่ที่ 2,363.4 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,888 ล้านบาทในปี 2018 นอกจากนี้ เรายังนำสินค้าใหม่ ที่มีมาร์จิ้นดีเข้ามาจำหน่ายเพิ่ม เช่น แอร์อินเวอร์เตอร์ ที่มีมาร์จิ้นสูง เมื่อเทียบกับแอร์รุ่นเดิมที่ไม่ใช่ระบบอินเวอร์เตอร์ โดยในกลุ่มสินค้าของตู้เย็น เรามีการปรับมาร์จิ้นมากขึ้นพอสมควร เนื่องจากต้นทุนอยู่ในระดับไม่ต่างกันมาก แต่แอร์อินเวอร์เตอร์สามารถขายได้ในราคาสูงขึ้นจากเดิม”

 

*** เพิ่มทุน ขยายธุรกิจแกร่ง

          ล่าสุด ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 432 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 432 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (พาร์) 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 270 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 702 ล้านบาท พร้อมกับให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) SINGER-W1 และ SINGER-W2

          "การเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมั่นคงมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง บริษัทฯ จะมีความพร้อมทางด้านเงินทุน และสภาพคล่องทางด้านการเงินที่จะขยายธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยในอนาคต อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท ตลอดจนช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และชำระหนี้เงินกู้ยืมที่จะกำลังจะครบกำหนดในปีนี้อีกด้วย"

 

*** เพิ่มทุนปล่อยสินเชื่ออีกเท่าตัว

          ภายหลังการเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนที่นำไปปล่อยสินเชื่อจำนำที่มีทะเบียนรถเป็นประกันเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว จากเดิมปีที่แล้วมีพอร์ตทั้งสิ้น 1.2 พันล้านบาท เป็น 2.5 พันล้านบาทในปีนี้ อีกทั้ง ธปท.กำหนดเพดานเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด 28% จากเดิมที่ 15% ทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากดอกเบี้ยรับเพิ่มสูงขึ้นจากการมี backlog รอการปล่อยสินเชื่ออยู่จำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัทฯ เน้นปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ใช้รถในการหารายได้เป็นหลัก มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ประจำจากการทำงาน สอดคล้องกับชื่อ “รถทำเงิน” เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำมากกว่า

          “ผมเชื่อว่า ในส่วนของรถทำเงินปีนี้จะเติบโตอย่างโดดเด่น นับเป็นไฮไลท์ของซิงเกอร์ประเทศไทยในปีนี้ เนื่องจากเรามีความสามารถในการปล่อยวงเงินสินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นจากการเพิ่มทุนจาก 1.2 พันล้านบาท เป็น  2.5 พันล้านบาท และยังมีรายได้จากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตรา 28% สูงขึ้นจากเดิมที่ระดับ 15% ล้วนแต่เป็นผลดีต่อธุรกิจทั้งสิ้น เชื่อว่า ปีนี้ SINGER ไม่ทำให้ท่านผู้ถือหุ้นผิดหวังแน่นอน”ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh