กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน NextGen Club ปั้นทายาทธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ไปกับ PwC โดย PWC .

โดย
PWC .

:PWC
.

NextGen Club ปั้นทายาทธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ไปกับ PwC

โดย นิพันธ์  ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว และหุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย

    ในโลกของผู้นำธุรกิจยุคปัจจุบัน นอกจากการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล บวกกับการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช่แล้ว การมีเครือข่าย หรือการมี Connection ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เปรียบเสมือน “ลมใต้ปีก” ที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของท่านไปได้ไกลขึ้น เพราะการมีเครือข่ายที่ดีและมีศักยภาพจะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ หรืออาจช่วยประคับประคองธุรกิจในยามที่ต้องเจอลมมรสุม หรือต้องก้าวข้ามความท้าทายต่างๆ 

    นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการบริหารและการมีทักษะของการเป็นผู้นำยังจะเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยส่งเลริมให้ผู้นำรุ่นใหม่ หรือ Next generation leaders ที่จะเข้ามารับไม้ต่อในการบริหารธุรกิจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน สามารถนำพาธุรกิจครอบครัวไปสู่ความสำเร็จได้ ด้วยเหตุนี้ PwC จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคลับผู้นำที่จะช่วยเตรียมพร้อมและผลักดันให้ธุรกิจครอบครัว ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของเศรษฐกิจโลก สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบความสำเร็จ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ NextGen Club ของเครือข่าย PwC ที่ปัจจุบันมีการดำเนินการอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก
    ทั้งนี้ NextGen Club ของ PwC ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความชำนาญในด้านต่างๆ โดยผู้นำธุรกิจครอบครัวภายในประเทศจะมีโอกาสได้พบปะผู้นำธุรกิจจากทั่วโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และยังถือเป็นการสร้างพันธมิตรใหม่ๆ ในแวดวงธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย
ปัจจุบัน NextGen Club ของ PwC มีสมาชิกรวมกันมากกว่า 2,500 รายใน 26 ประเทศทั่วโลก ซึ่งล่าสุด PwC ประเทศไทย มีแผนที่จะจัดตั้ง NextGen Club ของไทยขึ้นมาในช่วงกลางปีนี้ โดยเรากำลังมองหาผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 40 ปี และเป็นทายาทของกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงเพื่อเข้าร่วมคลับนี้ โดยสิทธิประโยชน์ที่ผู้นำรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมคลับจะได้รับ มีดังต่อไปนี้ 
    1.Connect – สมาชิกของคลับจะมีโอกาสได้ติดต่อกับเครือข่ายทายาทธุรกิจอื่นๆ ทั้งในระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับโลกที่ประสบความสำเร็จผ่านการแนะนำจากเครือข่ายของ PwC ที่มีอยู่ทั่วโลก นี่จะเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกของคลับได้เปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันอีกด้วย
    2. Learn – อีกจุดเด่นของคลับนี้คือ การศึกษาของผู้นำรุ่นใหม่ หรือที่เรียกว่า NextGen Education ซึ่งทาง PwC ได้ร่วมมือกับ Business school ชั้นนำของโลก ไม่ว่าจะเป็น INSEAD, Columbia, Ashridge HULT และ Stanford โดยออกแบบหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำทางธุรกิจ ซึ่งในแต่ละปีจะสลับสับเปลี่ยนกันไป โดยแต่ละหลักสูตรจะถูกจัดรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและเกณฑ์อายุของสมาชิก
    นอกจากนี้ สมาชิกในแต่ละหลักสูตรยังจะได้ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จในแวดวงธุรกิจครอบครัว รวมไปถึงมีผู้เชี่ยวชาญจาก PwC มาให้คำแนะนำแก่สมาชิกในคลับอีกด้วย โดยเนื้อหาคร่าวๆ ของแต่ละหลักสูตร มีดังนี้ 
    - Explorer – สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 30 ปี เนื้อหามุ่งเน้นที่เรื่องของทักษะทางอารมณ์ หรือ Soft skills และทักษะทางธุรกิจอื่นๆ ที่สำคัญต่อการสร้างทายาทรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคต
    - Accelerator – สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 21 ถึง 26 ปี เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้นำในอนาคตให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง
    - Leader – สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 26 ถึง 36 ปี หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งของธุรกิจครอบครัว
    - Women Excellence – สำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 22 ถึง 32 ปี โดยมุ่งเน้นที่การสร้างทายาทผู้นำหญิงให้สามารถดำเนินธุรกิจครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    3. Lead – อีกหนึ่งประโยชน์สำคัญที่สมาชิกจะได้รับจากคลับนี้ คือ โอกาสในการเตรียมพร้อมด้านการเป็นผู้นำ โดยสมาชิกจะมีโอกาสในการพัฒนาและเพิ่มพูนศักยภาพของการเป็นผู้นำผ่านการฝึกอบรมของ PwC ที่จะช่วยดึงจุดเด่นและทักษะของผู้นำแต่ละคนให้ฉายแววเด่นชัดออกมา นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการเข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์ระหว่างกลุ่มผู้นำธุรกิจด้วยกัน
ทั้งหมดนี้ คือ สิ่งที่ผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ที่เข้าร่วม NextGen Club ของเราจะได้รับสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่สนใจคลับดังกล่าว สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือหาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราได้ที่ www.pwc.com/th ครับบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh