กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน จ่ายคนละครึ่ง แต่เข้าถึงความสุขเต็มร้อย โดย นายผยง ศรีวณิช

โดย
นายผยง ศรีวณิช

:ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
.

จ่ายคนละครึ่ง แต่เข้าถึงความสุขเต็มร้อย

 

บทความ คิด ดัง ดัง 

นาย ผยง ศรีวณิช

ประธานสมาคมธนาคารไทย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

จ่ายคนละครึ่ง แต่เข้าถึงความสุขเต็มร้อย

     ท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั่วโลก ผู้ประกอบการต่างต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด เพื่อหาทางรับมือหรือมองหาโอกาสใหม่ ๆ

     เราต้องยอมรับนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้มีลักษณะพิเศษต่างจากในอดีต เป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อการลดลงของรายได้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบาง ที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนจากรายได้ในแต่ละวันเพื่อดำรงชีพ วิกฤตครั้งนี้ไม่เคยมีอยู่ในตำรา และมีความรุนแรง ผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในแต่ละประเทศจึงต้องเร่งหามาตรการเพื่อรับมือ และวิกฤตนี้กลายเป็นโจทย์ยากของประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศในสัดส่วนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะรายได้จากภาคการท่องเที่ยว รัฐบาลจึงหาทางออกด้วยการออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ทั้งการเพิ่มวันหยุดพิเศษ และการออกโครงการชิมช้อปใช้ เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน มาจนถึงโครงการคนละครึ่ง

     สำหรับโครงการคนละครึ่ง รัฐทำหน้าที่เสมือนเป็นนายทุนช่วยควักเงินบางส่วนจากกระเป๋าสตางค์ออกมากระตุ้นให้ประชาชนใช้จ่าย โดยอนุมัติงบประมาณรวม 30,000 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย ให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น และรัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายให้ประชาชนที่ลงทะเบียนร่วมโครงการครึ่งหนึ่ง ตั้งเป้าหมายให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียน 10 ล้านราย รวมเป็นเงินที่รัฐช่วยออกให้ฟรีสูงสุดคนละ 3,000 บาท ประชาชนออกเองอีกครึ่งหนึ่ง จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบทั้งหมด 60,000 ล้านบาท ซึ่งในวันนี้โครงการคนละครึ่งมีกระแสการตอบรับที่ดี ประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย และมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 7 ล้านราย มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 5.71 แสนร้านค้า ข้อมูล ณ 9 พ.ย.63 พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสมตามโครงการนี้ราว 10,779 ล้านบาท และจากการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นพบว่ามีผู้ไม่ใช้สิทธิ์ภายในกำหนด 14 วัน กว่า 2.3 ล้านสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรอบสอง ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ ส่วนร้านค้ายังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง

     ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและประชาชนยังต้องระมัดระวังในเรื่องการใช้จ่าย โครงการคนละครึ่งช่วยให้บรรยากาศการซื้อขายทั้งในตลาด ร้านค้า ผู้ประกอบรายย่อย และห้างร้านต่างๆ กลับมาคึกคัก มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ประชาชนหันมาจับจ่ายซื้อสินค้า ของกินของใช้มากขึ้น จากการที่ผมได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และฉะเชิงเทรา ได้ไปพูดคุย สอบถาม ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ไปเยี่ยมธุรกิจร้านค้า ร้านอาหาร ไปเดินตลาด พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผู้ประกอบการหลายรายพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการนี้ช่วยต่อลมหายใจให้ธุรกิจ ผู้คนออกมาจับจ่าย ทำให้เงินหมุนเวียนในระบบ บางรายจากเดิมที่ขายไม่ดี ก็ทำให้ขายของได้มากขึ้น บางรายที่ขายดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งขายดีขึ้นอีก น่าดีใจครับ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน ครั้งนี้เราจ่ายเพียงครึ่ง แต่เข้าถึงความสุขได้แบบเต็มร้อย สุขที่ได้เห็นคนไทยยิ้มได้ สุขที่ได้มีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ ผ่านโครงการคนละครึ่ง สุขที่ได้เห็นบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยคึกคักขึ้นในไตรมาส 4/2563 และหากเราจะวัด GDP จากรอยยิ้ม จากความสุขของคนในประเทศ โครงการคนละครึ่งอาจเป็นอีกหนึ่งมาตรการภาครัฐที่ทำให้ตัวเลข GDP กระเตื้องขึ้น

     จะเห็นได้ว่าภาครัฐพยายามหาวิธีในการช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ มีโครงการคนละครึ่ง ช่วยพยุงกิจการร้านค้า ผู้ประกอบการรายเล็ก ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล มีโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ช่วยกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้ พวกเราที่เป็นประชาชนคนไทยในตอนนี้เหมือนมีเงินทุนสำรองติดกระเป๋า มาตรการต่างๆ ของภาครัฐช่วยให้เราซื้อสินค้า บริการต่างๆ ได้โดยจ่ายเงินน้อยลง และเป็นการซื้อขายผ่าน Digital Platform ที่ช่วยให้พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ หรือทั้งผู้ซื้อผู้ขาย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสู่สังคมไร้เงินสดให้กับประชาชนในประเทศ และนั่นเท่ากับว่าเราทุกคนกำลังมีส่วนร่วมผลักดันประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0

     ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายปลายปี มีวันหยุดหลายวัน ช่วยกันออกไปสร้างความสุขให้กับผู้ประกอบการในทุกชุมชน ออกไปใช้สิทธิ์ ออกไปเที่ยวกันนะครับ ทะเลหมอก สายลมหนาวบนยอดดอย ท้องฟ้าสีคราม กับน้ำทะเลใสๆ กำลังรอพวกเราอยู่ เราต้องช่วยกันครับ ช่วยกันกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ใช้จ่ายให้กระแสเงินสะพัดและหมุนเวียนในระบบ เมื่อผู้ประกอบการร้านค้าขายของได้ จะทำให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานเพิ่มขึ้น

ประเทศไทยจะฟันฝ่าและก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ คนไทยต้องช่วยกันครับบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh