กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน NEXT Normal วิถีใหม่ภายใต้วิกฤต โดย นายผยง ศรีวณิช

โดย
นายผยง ศรีวณิช

:ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
.

NEXT Normal วิถีใหม่ภายใต้วิกฤต

 

บทความ คิด ดัง ดัง 

นาย ผยง ศรีวณิช

ประธานสมาคมธนาคารไทย  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย

 

NEXT Normal วิถีใหม่ภายใต้วิกฤต

      เราก้าวเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีกันแล้ว โควิด-19 ทำให้เราทุกคนต้องดำเนินชีวิตตามกรอบวิถีใหม่ ที่หลายคนเริ่มคุ้นชิน หลายธุรกิจทยอยกลับมาเดินหน้า บางธุรกิจต้องกัดฟันและหาทางรอด ปรับรูปแบบให้เหมาะกับประชาชนคนไทย ซึ่งอาจเป็นการปรับตัวเพื่อช่วยประคับประคองธุรกิจให้เดินต่อไปได้เพียงชั่วคราว

      ก่อนหน้าการเกิดวิกฤตโควิด รัฐบาลได้วางนโยบาย Thailand 4.0 โดยเปลี่ยนแนวคิดจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม เป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี สนับสนุนให้มีการนำ Technology มาใช้กับทั้งภาคการผลิต ภาคการเงิน และภาคการบริหารจัดการ ด้วยการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น พร้อมเพย์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พัฒนานวัตกรรมทางการเงิน การวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของประเทศ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีบริการทางการเงินใหม่ๆ ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้การบริหารจัดการที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

     สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศผู้นำที่มีความตื่นตัวเรื่องสังคมไร้เงินสด โดยตั้งแต่ปี 2017 ประชาชนจีนมากกว่า 3 ใน 4 ใช้การชำระเงินแบบดิจิทัล และมีจำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในปีเดียวกัน โดยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือทั้ง Alipay และ WeChat Pay ส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการทั้งสองแห่งนี้เติบโตต่อเนื่อง ประเทศจีนกลายเป็นตลาดการชำระเงินผ่านมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นผู้นำในการชำระเงินแบบ Peer to Peer Payment นอกจากนี้ประเทศจีนยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสังคมไร้เงินสดของสวีเดน ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็น “สังคมไร้เงินสด” ที่สมบูรณ์แบบตามหลังประเทศจีน ในปี 2023 สำหรับประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด โดยเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือมากที่สุดในกลุ่มอาเซียน และเป็นอันดับ 3 ของโลก ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจของบริษัทวีซ่า พบว่าคนไทยกว่าร้อยละ 60 ที่พยายามใช้ชีวิตโดยไม่ใช้เงินสดในหนึ่งวัน และกว่าร้อยละ 45 พยายามที่จะไม่ใช้เงินสดเลยเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งถือเป็นสัญญาณบ่งชี้การก้าวสู่สังคมไร้เงินสดของไทย

      ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ประชาชนหันมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น Digital Payment จึงเป็นวิธีการชำระเงินหลักของประชาชน ตลอดจนธุรกิจต่างๆ เพราะช่วยให้การจ่ายเงิน โอนเงิน สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุน ลดเวลา ทำได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ธุรกิจภาคการธนาคารจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยี ผลักดันให้ Mobile Banking เป็น Digital Banking อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์เทคโนโลยี 3 S นั่นคือ Scalability สามารถรองรับการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากได้ในเวลาเดียวกัน Stability มีความเสถียร ใช้งานได้ลื่นไหล และ Security มีความปลอดภัยสูงสุด พร้อมรองรับทุกธุรกรรมทางการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และด้วยปริมาณการใช้ มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ผู้บริการต้องเร่งทบทวนความสามารถในการรองรับปริมาณการใช้งานที่สูงขึ้น และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

      นี่อาจจะเป็นโอกาสในวิถีใหม่ภายใต้วิกฤต NEXT Normal ลดการใช้เงินสด เป็นการก้าวไปข้างหน้าในอีกขั้น ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมลดการใช้เงินสดได้อย่างยั่งยืน เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงินแบบเท่าเทียมกัน และสามารถตรวจสอบได้ในทุกมิติ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการภายใต้สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่จะไม่สูญเปล่า...บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh