กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน ตอน ‘Margin of Safety’ มิตรแท้นักลงทุน โดย มังกรในสระ .

โดย
มังกรในสระ .

:.
.

ตอน ‘Margin of Safety’ มิตรแท้นักลงทุน

กุนซือโลกการเงิน ตอน ‘Margin of Safe’ มิตรแท้นักลงทุน 

       ผู้น้อย ‘มังกรในสระ’ น้อมรับใช้นายท่าน เพลานี้ ตลาดหุ้นไทยของเราดูจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงกระโดดโลดเต้นเหมือนตลาดหุ้นอื่นๆเขาสักเท่าไร แต่กระนั้นก็มิได้เซซวนลงไปมากนัก เพียงแต่เคลื่อนไหวในลักษณะไม่มีทิศมีทางที่ชัดเจน ราวกับว่า กำลังรออะไรบางอย่าง ซึ่งก็เป็นการยากที่จะกล่าวโดยเฉพาะเจาะจงลงไปว่า บางอย่างนั้นคืออะไร และบางอย่างที่ว่า อาจจะเป็นหลายๆอย่างรวมกันก็ได้ ก็ในเมื่อยากนักที่จะขบคิดว่า บางอย่างหรือหลายอย่างที่ว่านั้นคืออะไร ก็ไม่ต้องไปค้นหาเสียเลย ดีไหมขอรับ แล้วเราก็อยู่กับปัจจุบันด้วยการตระหนักว่า ตลาดหุ้นกำลังเคลื่อนไหวตามความรู้สึกลังเลใจของนักลงทุนทั้งหลาย จะซื้อมากก็กลัวขาดทุน จะขายมากก็กลัวขาดกำไร ดัชนีตลาดหุ้นไทยของเราจึงเคลื่อนไหวตามความรู้สึกนั้น กล่าวคือ ขึ้นไม่มาก ลงไม่เยอะเป็นอย่างนี้เสียส่วนใหญ่จนถึงขณะนี้ 
       ในเวลาเช่นนี้ ผู้น้อยเห็นว่า เราสมควรที่จะคบหามิตรที่ดีไว้ ที่ไม่ค่อยจะโลเลเฉเก ที่คงเส้นคงวา และอยู่กับร่องกับรอย ใช่แล้วขอรับ นายท่านผู้น้อยกำลังจะกล่าวถึง ‘Margin of Safe’ นั่นเอง 
       ด้วยกำลังสติปัญญาอันน้อยนิดบวกกับความเพียรเพียงพอประมาณ ทำให้ผู้น้อยรู้จักมิตรแท้ที่ชื่อ ส่วนเผื่อแห่งความปลอดภัย ซี่งเป็นคำแปลของชื่อภาษาอังกฤษของมิตรแท้ที่เอ่ยนามไว้เบื้องต้นนี้ แต่เพียงผิวเผินเท่านั้น ไม่ได้ลึกซึ้งดังเช่นกูรูในโลกการเงินที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งหลาย กระนั้นก็ใคร่จะนำมาแจ้งให้นายท่านทราบว่า เพื่อนที่แสนดีคนนี้ควรจะได้รับการเหลียวแลบ้างในเวลาเช่นนี้
       อันว่า ส่วนเผื่อแห่งความปลอดภัยนั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกันอันอยู่ภายในบริษัทจดทะเบียนทั้งหลาย ในที่นี้ผู้น้อยจะขอกล่าวถึงองค์ประกอบที่สำคัญอันเป็นคุณสมบัติของมิตรแท้สำหรับนักลงทุนทุกท่าน
ลำดับแรก ผู้น้อยขอยกให้กับการมีหนี้น้อยกว่าส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE) ที่ต่ำกว่า หรือ เท่ากับ ๑ เท่านั่นเอง เพราะหนี้คือทุกข์ในโลก ยิ่งมีน้อยเพียงใดยิ่งทุกข์น้อยเพียงนั้น แลยิ่งเพลานี้ดอกเบี้ยโลกมีทิศทางเป็นขาขึ้นเสียด้วย ใครมีหนี้มาก ยิ่งเป็นทุกข์มาก แม้จะมีกำไรมากมายมหาศาลทว่าเป็นหนี้มากเหลือเกิน ก็เดินเหินไม่สะดวก ต้องกันกำไรไปจ่ายดอกเบี้ยเขา เรียกได้ว่า ทำให้เจ้าหนี้รวย เช่นนี้ย่อมจะทุกข์มาก 
       ดังนั้น หุ้นที่มีหนี้มากเหลือเกิน ก็เท่ากับว่า ขาดคุณสมบัติของมิตรไปส่วนหนึ่ง อาจคบหาได้ แต่ต้องคอยติดตามดูความเป็นไปเป็นระยะ จะวางใจเสียทีเดียวไม่ได้ กระนั้นก็ดี หากจะหาหุ้นที่มี DE ต่ำกว่า 1 เท่าในตลาดหุ้นไทยดูจะไม่ใช่เรื่องง่าย จึงอาจหย่อนให้เป็นไม่เกิน  ๒ เท่าเป็นอันเต็มที่ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติของมิตรแท้ในลำดับต่อๆไปประกอบด้วย
       ลำดับที่สอง ได้แก่ความสามารถในการทำกำไรที่แน่นอนสม่ำเสมอ ไม่ขึ้นๆลงๆนัก เปรียบเสมือนลักษณะนิสัยที่คงเส้นคงวาของมิตรที่ เพราะคนเช่นนี้คบง่าย คบแล้วสบายใจ แบบนี้คบกันจนวันตายได้ไม่มีปัญหา กำไรอาจเพิ่มบ้าง ลดลงบ้าง แต่ยากจะขาดทุน ดูผลการดำเนินงานย้อนหลังไป ไม่ค่อยปรากฏผลขาดทุน เว้นแต่ จะเกิดจากวิกฤตการณ์ ซึ่งทุกรูปทุกนามได้รับผลกระทบกันหมดเท่านั้น หุ้นใดมีคุณสมบัติลำดับที่สองนี้รวมกับลำดับที่หนึ่งถือว่า น่าคบพอสมควร น่าจะไม่ทำให้นักลงทุนเดือดร้อนภายหลัง
       ลำดับที่สาม คือ ราคาถูก ประการนี้สำคัญไม่แพ้คุณสมบัติสองประการข้างต้น เพราะถ้าจะคบกันให้สบายใจจริง เพื่อนของเราต้องไม่ถือตัว ไม่เย่อหยิ่ง ต้องนิสัยแพง แต่ติดดิน ไม่ยกตนข่มท่าน ไม่โขกสับเพื่อนฝูง ไม่เขี้ยวไม่เหนียว แบบนี้คบกันได้สบายใจ ราคาถูกก็ต้องดูที่อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิ หรือ PE Ratio ซึ่งเป็นตัวเลขแรกๆที่นักลงทุนรู้จักก่อนเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น เช่นนั้นก็อย่าลืมกันง่ายดาย คอยดูเป็นระยะเวลาที่บริษัทประกาศผลการดำเนินในแต่ละไตรมาส อย่าได้ดูแต่ราคาหุ้นจนลืมดูอัตราส่วนนี้ ซึ่งจะช่วยชี้ในเบื้องต้นว่า หุ้นถูกหรือแพง หากสูงกว่า  PE ตลาด หรือ PE กลุ่มก็พึงนึกหวั่นไว้สักหน่อย แลเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้น พึงพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี หรือ PBV ไว้ด้วยก็ไม่เสียหลาย ถ้าต่ำกว่า ๑ ละก็อาจสบายใจไปเปราะหนึ่ง แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติทั้งสองที่กล่าวมาแล้วก่อนหน้า ถ้าหายากนัก เต็มที่อย่าให้เกินเท่าไรดี ข้อนี้ ผู้น้อยให้นายท่านกำหนดเอง แต่ในกรณีที่สูงระดับ ๓๐ เท่าขึ้นไป ต้องดูนิสัยใจคอเป็นระยะ จะคบเป็นมิตรแท้จนวันตายค่อนข้างจะยาก เพราะเป็นเพื่อนที่แพงมาก คบแล้วแพง ในชีวิตเรามีหรือไม่ขอรับ เพื่อนคบแล้วแพง มีเรื่องให้เราเสียเงินอยู่เรื่อย ข้อนี้ก็ต้องระวัง    
       ลำดับที่สี่ ซึ่งผู้น้อยขอจัดเป็นลำดับสุดท้าย ได้แก่ ใจดี กล่าวคือ ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล หรือ Dividend Yield สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ เพราะเพื่อนแท้ต้องคอยดูแลกัน มีของติดไม้ติดมือมาเยี่ยมในโอกาสพิเศษ ได้รับความสำเร็จอะไรมา ก็พาเพื่อนไปเลี้ยงฉลอง ไม่ทอดทิ้งเพื่อน เช่นนี้ คบกันแล้วปลอดภัย ยิ่งมีคุณสมบัติทั้งสามประการข้างต้นรวมอยู่ด้วยแล้ว ย่อมเรียกว่า ได้มิตรแท้ถาวรที่อาจสามารถร่วมทุกข์ร่วมสุขได้จนวันตาย จริงไหมขอรับ 
       ที่ผู้น้อยกล่าวมาทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่หุ้นที่จะเป็นมิตรแท้สำหรับนักลงทุนพึงมี ซึ่งผู้น้อยเชื่อว่า จะเป็นหุ้นที่นายท่านคบแล้วสบายใจในยามที่ตลาดเคลื่อนไหวไร้ทิศไร้ทางเช่นนี้ เพราะผู้ที่เป็นมิตรแท้ย่อมเป็นผู้ปลอดภัย มั่นคง และทนทานต่อการพิสูจน์ บางครั้งเขาอาจดูน่าเบื่อ แต่เขาจะไม่ทำร้ายนายท่านไม่ว่าในเพลาใด วอนนายท่านพิจารณาคำผู้น้อยสวัสดี........
 
fb : สำนักกุนซือโลกการเงิน มังกรในสระบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh