ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการนำจ่ายพิเศษวันอาทิตย์ในพื้นที่ 4 ปณ. หลักสี่/ บางบัวทอง/ ตลิ่งชัน/ สมุทรปราการ
ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการนำจ่ายพิเศษวันอาทิตย์ในพื้นที่ 4 ปณ. หลักสี่/ บางบัวทอง/ ตลิ่งชัน/ สมุทรปราการ ในโอกาสก้าวสู่ 10 ปี บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้พัฒนาบริการใหม่ ๆ เพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นเครือข่ายเพื่อชีวิตและเศรษฐกิจไทย โดยนำร่อง เปิดบริการนำจ่ายพิเศษในวันอาทิตย์ เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผู้ใช้บริการที่มีภาระหน้าที่ การงานตลอดสัปดาห์ และสามารถอยู่ประจำที่พักอาศัย ได้เพียงวันอาทิตย์ นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า “บริการนำจ่ายพิเศษวันอาทิตย์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ ในการนำจ่ายสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ประเภทมีหลักฐาน ได้แก่ พัสดุไปรษณีย์ ไปรษณีย์ด่วน พิเศษ ไปรษณียลงทะเบียน ไปรษณีย์รับรอง และ ไปรษณีย์รับประกัน โดยไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการนำร่องในพื้นที่ 4 ปณ. คือ หลักสี่ บางบัวทอง ตลิ่งชัน และสมุทรปราการ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ธันวาคม 2555 หากได้รับการตอบรับที่ดีก็จะขยายบริการดังกล่าว ไปยัง พื้นที่อื่น ๆ ต่อ ไป สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับใบแจ้งรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ หากมีความประสงค์ ขอใช้บริการนำจ่ายพิเศษวันอาทิตย์ สามารถโทรนัดหมายไปยัง ปณ.ที่ออกใบแจ้งฯ ภายใน วันเสาร์ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อให้นำจ่าย ในวันอาทิตย์ ระหว่าง 09.00-12.00 น. โดยคิด ค่าบริการครั้งละ 30 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนชิ้น และกรณี มีความประสงค์ขอใช้บริการนำ จ่ายพิเศษวันอาทิตย์เป็นประจำ สามารถติดต่อลงเบียนเพื่อยืนยันการใช้บริการ ณ ที่ทำการ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบนำจ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. Call Center 1545

เรียบเรียง โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 
อนุมัติ    โดย ดวงสุรีย์ วายุบุตร์ 

อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com

ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   29/10/12   เวลา   17:39:50