- -สรุปปริมาณซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 163.20    ลบ.           

	โปรดติดตาม.........				
				

เรียบเรียง โดย อาภรณ์ สุภาพ 
อนุมัติ    โดย พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   27/08/12   เวลา   17:19:41