ก.ล.ต.เผย 'สุรพล ตังคะประเสริฐ' ขายหุ้น MME รวม 2 วันติด 13.28% เหลือในมือ 2.72%
 
SHARE
 
 
	
         สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการ
จำหน่ายหุ้นของบริษัท ไมด้า-เมดดาลิสท์ เอ็นเธอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MME โดย
นายสุรพล ตังคะประเสริฐ เป็นการจำหน่ายเมื่อวันที่ 06/03/2556 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย
คิดเป็น 8.50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังจำหน่ายคิดเป็น 
7.50% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
	ต่อมาวันที่ 07/03/2556 นายสุรพล ตังคะประเสริฐ  ได้จำหน่ายอีก 4.78% ของสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังจำหน่ายคิดเป็น 2.72% ของสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของกิจการ 
 

 
 

เรียบเรียง โดย ชัชชญา อังคุลี 
อนุมัติ    โดย อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


อีเมล์แสดงความคิดเห็น  commentnews@efinancethai.com


ที่มา อีไฟแนนซ์ไทย     วันที่   14/03/13   เวลา   8:43:10