KKP ลงทุนแพลตฟอร์ม iSTOX รองรับทุกหลักทรัพย์ดิจิทัล เปิดบริการต้นปี 63

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ก.ย. 62 11:02 น.

  กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP) โดยบริษัททุนภัทร จำกัด (มหาชน) บุกเบิกมิติใหม่ของบริการตลาดทุน โดยเข้าลงทุนใน ICHX Tech Pte. Ltd. (ICHX) บริษัทเทคโนโลยีทางการเงินสัญชาติสิงคโปร์เจ้าของ iSTOX แพลตฟอร์มการให้บริการในตลาดทุนแบบครบวงจรสำหรับหลักทรัพย์ดิจิทัล
  
  อีกทั้งยังเป็นแพลตฟอร์มลักษณะนี้เพียงหนึ่งเดียวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาครัฐในประเทศศูนย์กลางทางการเงิน โดยกลุ่มธุรกิจฯ ได้เข้าเป็นผู้ลงทุนหลักผ่านการระดมทุนรอบ Series A และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ICHX ร่วมกับผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ Singapore Exchange (SGX) และ Heliconia Capital Management Pte. Ltd. บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทเทมาเส็ก ในการนี้ นาย อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจฯ ยังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ICHX เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นส่วนหนึ่งของตลาดทุนที่มีความโปร่งใส และเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

  นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า ความสามารถในการออกและซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลบน iSTOX จะช่วยยกระดับบริการทางการเงินในตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพกว่าเดิม เพราะแพลตฟอร์มนี้เปิดให้มีรูปแบบการระดมทุนและการลงทุนที่ตลาดทุนในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้ อีกทั้งยังลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องให้ต่ำลงด้วยการใช้เทคโนโลยีในการปรับโครงสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมตลาดหรือตัวกลางทางการเงิน (Re-intermediation) ดังนั้น ถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งฝ่ายผู้ออกหลักทรัพย์ที่ต้องการระดมทุน ตลอดจนผู้ลงทุนที่มองหาหลักทรัพย์ที่อาจไม่มีในตลาดอื่นๆ โดยเฉพาะสินทรัพย์ใน Private Markets ซึ่งปกติมักมีต้นทุนธุรกรรมที่สูงไม่ว่าสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ขาย ยิ่งกว่านั้น การที่ iSTOX ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีโครงสร้างทางกฎหมายและการกำกับดูแลที่ก้าวหน้า และมีผู้ถือหุ้นหลักที่แข็งแกร่งทั้งในองค์ความรู้และความน่าเชื่อถืออย่าง SGX และ Heliconia จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการบุกเบิกมิติใหม่ของบริการตลาดทุนครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี

  ด้านนาย Danny Toe ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ICHX Techกล่าวว่า เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรเข้าเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุน iSTOX ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ประสบการณ์ที่ยาวนานและธุรกิจตลาดทุนที่มั่นคงของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยเฉพาะฐานลูกค้าจากบริการวาณิชธนกิจและบริการให้คำปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล (Private Wealth Management) คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้เราบรรลุผลในการสร้างแพลตฟอร์ม iSTOX ให้เป็นแพลตฟอร์มตลาดทุนแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มรูปแบบ เรามั่นใจว่าการได้ร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบตลาดทุนอย่างครบถ้วน

  ทั้งนี้ ระบบตลาดทุนปัจจุบันอยู่ภายใต้ข้อบังคับและขั้นตอนปฏิบัติที่ซับซ้อน ซึ่งส่งผลให้การระดมทุนมีต้นทุนที่สูงและถูกจำกัดในวงแคบ แพลตฟอร์ม iSTOX จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและสัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) มาใช้เพิ่มความโปร่งใส และลดต้นทุนของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นดิจิทัลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการออกหลักทรัพย์ในตลาดแรก หรือการซื้อขายในตลาดรอง แพลตฟอร์ม iSTOX จึงตอบโจทย์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของบริษัทที่ต้องการเงินทุนไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถระดมทุนผ่านการเป็นผู้ออกหลักทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์ม iSTOX ในรูปแบบต่างๆ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในขณะที่นักลงทุนก็จะได้ประโยชน์จากทางเลือกในการลงทุนมากขึ้น เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ Private Markets การลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  “ความสำเร็จของแพลตฟอร์มน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตลาดทุนให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพของระบบเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย” นายอภินันท์เสริม

  ปัจจุบันแพลตฟอร์ม iSTOX อยู่ในระหว่างการดำเนินงานภายใต้สนามพัฒนาความพร้อมของผลิตภัณฑ์หรือ FinTech Regulatory Sandbox ของธนาคารกลางแห่งชาติสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ในช่วงต้นปี 2563 หลังจากที่ได้มีการคัดเลือกผู้ออกหลักทรัพย์ดิจิทัลและนักลงทุนสำหรับการออกหลักทรัพย์ดิจิทัลชุดแรกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นี้ และจะเริ่มเปิดให้นักลงทุนสามารถเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลในตลาดรองได้ภายในช่วงเวลาเดียวกัน

ลักษณะธุรกิจของ KKP
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด