PROEN บอกเลิกสัญญาลงทุนเหรียญ KUB หลังทบทวนปัจจัยรอบด้านแล้ว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 ส.ค. 65 22:45 น.

            PROEN ขอใช้สิทธิยกเลิกลงทุน KUB มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 72.94 ลบ. ตามเงื่อนไขในการเป็น Node Validator หลังทบทวนปัจจัยรอบด้าน อาจกระทบบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ด้าน Bitkub Chain ปรับสถานะ PROEN เป็นพันธมิตรด้านเทค ถอดถอนจาก Node Validator


            ***บอกเลิกสัญญาลงทุน KUB มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 72.94 ลบ.ในการเป็นโหนด 

            นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN)แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า ตามที่ บมจ.โปรเอ็น คอร์ป (PROEN) ได้มีมติอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2555 เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภท คริปโตเคอเร็นซี่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ บริษัทบิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub)

            โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโตเคอเร็นซี่ สกุลเงิน Bitkub Coin (เหรียญ KUB) ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Bitkub เพื่อวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Node POSA) แบบ Proof of Stake Alliance ในระบบบล็อกเชน Bitkub Chain ซึ่งบริษัทมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบยืนยันข้อมูลสำเนาการทำรายการธุรกรรม จากบัญชีธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนแพลตฟอร์ม Bitkub Chain ที่ถูกกระจายไปยังเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์เซิฟเวอร์ มีเงื่อนไขการเข้าร่วมโดยบริษัทต้องซื้อเหรียญ KUB จาก Bitkub จำนวน 250,000 เหรียญ KUB มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 72.94 ล้านบาท และได้รับเหรียญ KUB เข้าบัญชีบริษัท

            "ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ตามประกาศของ กลต.จท-1.(ว) 37/2565 เรื่องการลงทุนหรือการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงราคาเหรียญ KUB และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้ทำหนังสือแจ้งใช้สิทธิเลิกสัญญา และขอยกเลิกการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยได้ส่งหนังสือไปยัง Bitkub เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555"

            แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี (Tech Partner) ตามความเหมาะสมในด้านความชำนาญ ร่วมกับทาง Bitub สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี Bitkub Chain และร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคตต่อไป


             ***บิทคับ บล็อคเชนฯ ประกาศถอน PROEN จาก Node มีผลวันนี้

            ในวันเดียวกัน บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ประกาศถอดถอน บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด(มหาชน) จากการเป็น Node Validator และเปลี่ยนแปลงสถานะสู่การเป็น Tech Partner เพื่อการสนับสนุนการพัฒนา Bitkub Chain ต่อไป

            โดยประกาศระบุว่า การถอดถอน PROEN จากการเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Node Validator - POSA) ของ บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (Bitkub Chain) สืบเนื่องจากการที่ PROEN ได้ชี้แจงแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเรื่องของผลการอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับทาง Bitkub Chain ซึ่งทำให้ทาง PROEN ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็น Node Validator - POSA ที่ระบุไว้ใน Bitkub Chain White Paper V2.2 ภายในระยะเวลาที่กำหนด Bitkub Chain จึงต้องทำการถอดถอน PROEN จากการเป็น Node Validator - POSA โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

            ทาง Bitkub Chain ได้ปรับสถานะ PROEN เป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยี (Tech Partner) ตามความเหมาะสมในด้านความชำนาญ โดยจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี Bitkub Chain และร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนาคตต่อไป
รายงาน    ชัชชญา อังคุลี 
เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด