ธปท.เปิดโปรเจกต์ทดสอบใช้ `บาทดิจิทัล` เชื่อมลงสู่ภาคธุรกิจเป็นครั้งแรก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -18 มิ.ย. 63 17:22 น.

          วันนี้ ธปท.ประกาศโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชำระเงิน โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนเป็นครั้งแรก ในระบบซัพพลายเชนของ SCC โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส ในเครือ SCB เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบ เริ่มเดือน ก.ค.นี้ คาดทดสอบแล้วเสร็จภายในปี 63

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ประกาศโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชำระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC)ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาจากโครงการอินทนนท์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางในการเชื่อมต่อ CBDC กับนวัตกรรมที่พัฒนาโดยภาคเอกชน

          ธปท. เห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและความพร้อมของภาคธุรกิจที่เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งโครงการนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญในการนำ CBDC ไปเชื่อมสู่ภาคธุรกิจที่มีขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่กว้างขึ้น

          ในการทดสอบ CBDC จะถูกเชื่อมต่อกับระบบการบริหารการจัดซื้อและการชำระเงินระหว่าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) กับคู่ค้า (Suppliers) ในห่วงโซ่อุปทาน โดยมี บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าวร่วมทดสอบ โดย ธปท. คาดหวังว่าระบบต้นแบบการชำระเงินนี้จะรองรับนวัตกรรมทางการเงินของภาคธุรกิจที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงิน เช่น มีความยืดหยุ่นในการโอนเงินมากขึ้น เพิ่มความเร็วและความคล่องตัวในการชำระเงินระหว่างกัน

          นางจันทวรรณ สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร ธปท.ได้อธิบายเพิ่มเติม ถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ในซัพพลายเชนของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ว่า

          "เป็นการใช้เงินบาทในรูปดิจิทัล เพราะฉะนั้นจะมีค่าเท่ากับเงินบาทที่เป็นธนบัตร เพียงแต่ในรูปดิจิทัล สามารถจะเขียนสัญญา Smart contract ให้ทำอย่างอื่น execute functions อื่นๆ ได้ด้วยในการสั่งซื้อขายสินค้าจากคู่ค้า ซัพพลายเออร์"

          ทั้งนี้ การทดสอบดังกล่าวจะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคม63 และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี63 ซึ่ง ธปท.จะเผยแพร่ผลการทดสอบและแนวทางการดำเนินงานต่อไป

          นอกจากนี้ โครงการอินทนนท์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. และสถาบันการเงิน 8 แห่ง ที่ร่วมกันศึกษาและทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการชำระเงินระหว่างธนาคาร (Wholesale CBDC) ได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว รวมทั้งได้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศร่วมกับธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority: HKMA) เสร็จสิ้นในเดือนมกราคม 2563 ปัจจุบัน ธปท. และ HKMA ร่วมกับสถาบันการเงินสมาชิก อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขยายขอบเขตการทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยใช้ CBDC ซึ่งจะมีการประกาศในรายละเอียดต่อไป

          ธปท. เชื่อมั่นว่ากระบวนการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินร่วมกับภาคธุรกิจเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการเตรียมเข้าสู่โลกดิจิทัลทางการเงินในอนาคต โดย ธปท. ยังคงเปิดกว้างสำหรับภาคธุรกิจที่สนใจร่วมพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไป

          ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ธปท.เดินหน้าพัฒนาระบบบาทดิจิทัล เชื่อมต่อลงภาคธุรกิจ เปิดตัว มิ.ย.นี้

 

 


เรียบเรียง  ณัฐเศรษฐ ตุ้ยดา 
                อีเมล์. warayut@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด