ธปท.เผย อินทนนท์เฟส3 โอนสกุลเงินดิจิทัลข้ามประเทศได้แบบเรียลไทม์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ม.ค. 63 11:01 น.

        แบงก์ชาติ เผยผลการทดสอบโครงการอินทนนท์ระยะที่ 3 สามารถใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) โอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารสมาชิกได้แบบเรียลไทม์ โดยไร้ตัวกลาง ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน ถือเป็นมิติใหม่ให้แบงก์ชาติประเทศอื่นๆ ที่สนใจศึกษาออก CBDC ใช้อ้างอิงได้ ซึ่งการทดสอบดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. กับธนาคารกลางฮ่องกง 

          ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยแพร่ผลการทดสอบโครงการอินทนนท์ ระยะที่ 3 ที่นำ Distributed Ledger Technology หรือ DLT มาใช้ทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศ (cross-border funds transfer)ซึ่ง ธปท.ได้ร่วมมือกับธนาคารกลางฮ่องกง (HKMA) ภายใต้ชื่อโครงการ "Inthanon-LionRock" เพื่อทดสอบระบบต้นแบบการโอนเงินระหว่างประเทศ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลจำลองที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency:CBDC) ซึ่ง HKMA และ ธปท. ได้ทดสอบระบบแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2562 พบว่า
          1. ช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งจากประเทศไทยและฮ่องกงสามารถโอนเงินและทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (HKD/THB) ระหว่างกันได้โดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง
          2. การนำ smart contract ที่เป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของเทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจายศูนย์ (Distributed Ledger Technology : DLT) มาใช้ ช่วยให้การโอนเงินสามารถทำได้ทันที (real time)และเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งสองฝั่ง (atomictransaction[1])

          โครงการ Inthanon-LionRock เริ่มต้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดย HKMA และ ธปท. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้าน Fintech ระหว่างกัน โครงการดังกล่าวมีธนาคารพาณิชย์อีก 10 แห่งมาร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบโดยใช้ DLT
          ผลการศึกษาครอบคลุมประเด็นหลัก ๆ คือ การโอนเงินระหว่างสถาบันการเงินแบบ real time การทำธุรกรรมเงินตราระหว่างประเทศ การบริหารสภาพคล่อง และการกำกับดูแล
          จากประโยชน์ที่ได้รับทำให้ HKMA และ ธปท. มีแผนที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการต่อยอดโครงการ Inthanon-LionRock ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไปอีก อาทิ การขยายขอบเขตเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ หรือเพิ่มผู้เล่นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินระหว่างประเทศ
          นาย Edmond Lau รองผู้ว่าการ HKMA กล่าวว่า การดำเนินการร่วมกันกับ ธปท. เป็นก้าวที่สำคัญในการแก้ปัญหา (pain points) ของการทำธุรกรรมการชำระเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพต่ำและต้นทุนสูง การใช้เทคโนโลยี blockchain ไม่เพียงแต่ช่วยให้มีวิธีการใหม่ในการจัดการปัญหาในเชิงปฏิบัติแต่ยังเป็นผลการศึกษาในเรื่อง CBDC ที่ให้ธนาคารกลางอื่น ๆ ใช้อ้างอิงต่อไป
          นายเมธี สุภาพงษ์ รองผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ระบบต้นแบบโครงการ Inthanon-LionRock สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงปัญหาปัจจุบัน และมุ่งที่จะตอบโจทย์ทางธุรกิจ ระบบงานฯ ทำให้การโอนเงินข้ามประเทศระหว่างธนาคารสมาชิกสามารถทำได้โดยตรง ไม่ต้องอาศัยตัวกลาง และเกิดขึ้นทันที ผลการศึกษาของโครงการฯ นี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการศึกษาของธนาคารกลางต่าง ๆ ในเรื่องการชำระเงินระหว่างประเทศ

          อนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ 10 แห่งที่ร่วมกันออกแบบและพัฒนาระบบต้นแบบโดยใช้ DLT ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารธนชาต,ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด,ธนาคารเอสเอชบีซี (ประเทศไทย) และธนาคารจากฮ่องกง 2 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเอสเอชบีซี (ฮ่องกง) และธนาคาร ZA

 

 


เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด