ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.เล็งให้บจ.ไทยเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนในรายงานผลประกอบการ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ก.ย. 64 11:20 น.

  ก.ล.ต.เผยปี 65 ให้บจ.ไทยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไปในรายงานผลประกอบการในรูปแบบ One Report ทั้งการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอนและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับ UNGP

  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “A Way towards Sustainable Capital Market and Sustainable Future” ว่า ก.ล.ต. ยืนยันที่จะทำงานทุกอย่างเพื่อบรรลุเป้าหมายการเงินที่ยั่งยืนและเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ตลาดทุนแห่งประเทศไทย และนโยบาย BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

  โดยเมื่อ 18 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานนโยบายการคลัง กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและตลาดหลักทรัพย์ ได้เผยแพร่แนวทางการพัฒนาภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นตัวกำหนดทิศทางและกรอบการดำเนินงาน sustainable finance ในภาคการเงินไทย เพื่อเร่งให้ประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สำหรับการพัฒนาตลาดทุนไทย ก.ล.ต. ได้ทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อพัฒนาลักษณะพื้นฐาน 6 ประการ ในการทำงานกับผู้ออกหลักทรัพย์, นักลงทุน, ผลิตภัณฑ์ต่างๆ, ผู้ให้บริการ, การร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยได้อาศัยเครื่องมือ 3 ด้าน เช่น การสร้างแรงผลักดันทางสังคม, การออกหลักเกณฑ์ที่จำเป็น และในฝั่งของอุปทาน บริษัทจดทะเบียนไทย ได้การรับรองจาก ESG โดยจำนวน 21 บริษัท อยู่ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging markets 7 ปีต่อเนื่อง

  ในปี 65 ก.ล.ต. ยังให้บริษัทจดทะเบียนไทยมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนเข้าไปในรายงานผลประกอบการในรูปแบบ One Report ทั้งการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยคาร์บอนและประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้สอดคล้องกับ UNGP โดย ก.ล.ต. จะเป็นหน่วยให้การสนับสนุน คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) เพื่อแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับคำแนะนำของ TCFD และมาตรฐานสากลต่างๆ

  ฝั่งอุปสงค์ โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน กบข. กองทุนรวมต่างๆ ก็ได้นำประเด็นของ ESG เข้าไปวิเคราะห์ความเสี่ยงและการตัดสินใจในการลงทุนต่างๆ สำหรับการออกผลิตภัณฑ์หุ้นประเทศไทยก็ได้มีการออกกฎระเบียบ สำหรับ Green Board ตราสารหนี้เพื่อสังคม ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน

  ขณะเดียวกันในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้มีการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนครั้งแรกและยังเป็นครั้งแรกของอาเซียน ซึ่งการระดมทุนก็ได้สนับสนุนในโครงการโรงไฟฟ้า และเยียวยาผู้เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด โดยพันธบัตรดังกล่าวก็ได้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ลักเซมเบิร์ก และ แพลตฟอร์มตราสารด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

 

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh