efinancethai

ข่าวหุ้นยอดนิยม

BDMS เผย `หมอเสริฐ`-ลูกสาว ลาออกแล้ว พร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ม.ค. 62 10:41 น.

  บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้รับแจ้งจาก นายแพทย์ปราเสิรฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ และเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้งสองท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่ง กับนายปราเสิรฐ ปราสาททองโอสถ และแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ในกรณีมีการกระทำฝ่าฝืน พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ซึ่งปัจจุบันทั้ง 2 ท่านดำรงตำแหน่งในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
  1.นายแพทย์ปราเสิรฐ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ ประธานคณะผู้บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่/ประธานกรรมการบริหาร
  2.แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  บริษัท ขอเรียนว่า บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการให้ทั้ง 2 ท่าน พ้นจากตำแหน่ง แต่ได้รับแจ้งจากทั้ง 2 ท่าน ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ต่อไป
  อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บุคคลทั้งสองท่านจึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.62
  บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 23 ม.ค.62 เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งการดำเนินการตามแผนงานทางธุรกิจที่วางไว้

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ BDMS
บริษัทเป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเครือข่ายในไทยและกัมพูชา ดำเนินการภายใต้ชื่อโรงพยาบาล 6 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบี เอ็น เอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล นอกจากนี้เครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังรวมถึงธุรกิจที่ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ได้แก่ ธุรกิจห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ธุรกิจผลิตยาและธุรกิจผลิตน้ำเกลือ เป็นต้น

 
รายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh