efinancethai

ข่าวหุ้นยอดนิยม

BANPU-BPP ยิ้มรับกำไร Q1/65 โตทะลัก หลังราคาพลังงาน-ดีมานด์พุ่ง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 พ.ค. 65 9:55: น.

 

  BANPU ยิ้มรับผลงานไตรมาส 1/65 ทะลัก ทำกำไรทะลุ 1 หมื่นล้านบาท โต 568% ส่วน BPP กำไร 2.9 พันล้านบาท เติบโต 182% รับราคาพลังงานและความต้องการใช้ทั่วโลกปรับเพิ่มขึ้น

  บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU รายงานผลดำเนินงานไตรมส 1/65 มีกำไรสุทธิ 10,264.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 568% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,535.10 ล้านบาท โดยผลกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มาจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานทั่วโลก ทั้งราคาถ่านหินและราคาก๊าซธรรมชาติอันเนื่องมาจากความต้องการใช้พลังงานที่เติบโตขึ้นจากการฟื้นตัวของภาคเศรษฐกิจ

  บริษัทมีรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,256 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 41,509 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 71% จากช่วงเดียวกันปีก่อน มาจากธุรกิจถ่านหิน 828 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 80% เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยของถ่านหินที่เพิ่มขึ้น 66.63 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็น 104% ในขณะที่ปริมาณขายถ่านหินที่ลดลง จำนวน 0.88 ล้านตันและต้นทุนขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  ธุรกิจก๊าซ มีรายได้จำนวน 279 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 50% โดยปริมาณการขาย จำนวน 59.67 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ลดลงร้อยละ 3% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เจากการลดลงของปริมาณการผลิตตามธรรมชาติของหลุมก๊าซ รวมถึงสภาพอากาศที่หนาวเย็นในเดือนกุมภาพันธ์ที่รัฐเท็กซัสทำให้ท่อส่งก็าซแข็งและไม่สามารถส่งก็าซได้ตามปกติในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขณะที่ราคาขายท้องถิ่นเฉลี่ยในปีเท่ากับ 4.60 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 82% หรือ 2.16 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุตจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

  ต้นทุนการขนส่งและแยกก๊าซเฉลี่ย 0.99 เหรียญสหรัฐต่อพันลูกบาศก์ฟุต เพิ่มขึ้น 16%จากภาวะเงินเฟ้อที่ส่งผลผู้ให้บริการขนส่งและแยกก๊าซเรียกเก็บค่าบริการสูงขึ้น

  และธุรกิจไฟฟ้าและไอน้ำ มีรายได้จำนวน 126 ล้านเหรียญสหรับ เพิ่มขึ้น 89% ปริมาณขายไฟฟ้า จำนวน 455.55 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 28.48 กิกะวัตต์ชั่วโมง และ ราคาขายไฟฟ้าเฉลี่ยจำนวน 0.41 หยวนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 16%

  โดย 3 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) รวม 596 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย EBITDA จากธุรกิจถ่านหินจำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติจำนวน 167 ล้านเหรียญสหรัฐ ( ธุรกิจไฟฟ้าจำนวน 37 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานจำนวน -7 ล้านเหรียญสหรัฐ

  โดยในไตรมาสนี้บริษัทฯ ได้รับรู้กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน 47.5% ในกลุ่มบริษัท Sunseap จำนวน 179 ล้านเหรียญสหรัฐ

  ส่วน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BPP รายงานผลดำเนินงานไตรมส 1/65 มีกำไรสุทธิ 2,918.33 เพิ่มขึ้น 182% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 1,034.16 ล้านบาท

  บริษัทมีรายได้รวม 3,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113% มาจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม หรือ CHPs ทั้ง 3 แห่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 2,567 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 42% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า จากปริมาณขายไฟฟ้าและราคาขายไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเริ่มเข้าสู่ตลาดค้าส่งไฟฟ้าในปลายปี64 แม้ราคาต้นทุนถ่านหินเฉลี่ยจะปรับตัวสูงขึ้น

  บริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรขั้นต้นที่ 183 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการรับรู้รายได้ของโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนเมื่อปลายปี 64 โดยมีรายได้ในไตรมาส1อยู่ที่ 1,294 ล้านบาท และรายงานกำไรขั้นต้นที่ 69 ล้านบาท

  ไตรมาสนี้ บริษัทฯ มีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าจำนวน 3,232 ล้านบาท โดยส่วนหลักมาจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของ บ้านปู เน็กซ์ จำนวน 2,688 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้าของกลุ่มธุรกิจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการการลงทุน (Portfolio Rationalization) และรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากโรงไฟฟ้า HPC และ โรงไฟฟ้า Nakoso โดยโรงไฟฟ้า HPC มีส่วนแบ่งกำไร 642 ล้านบาท

  จากสถานการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงทั่วโลก และการดำเนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์ที่เข้มงวดในสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการรักษาประสิทธิภาพและเสถียรภาพของทุกๆ โรงไฟฟ้า และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยตั้งอยู่บนความระมัดระวังในการบริหารจัดการงบลงทุนเพื่อสร้างความเติบโต ภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarterเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตรวม 5,300 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 ได้ตามแผน

 

ลักษณะธุรกิจของ BANPU
“บริษัทพลังงานแบบครบวงจร” โดยสร้างการเติบโตครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การตลาด การค้า โลจิสติกส์ และการจัดหาเชื้อเพลิง และสายส่ง) กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (โรงไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป และจากพลังงานหมุนเวียน) และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร ระบบจัดเก็บพลังงาน และระบบการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งการผสานธุรกิจด้านพลังงานทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่หรือพลังงานหมุนเวียน ไว้ในโครงสร้างขององค์กรอย่างครบถ้วนนี้ ทำให้บ้านปูฯ สามารถผนึกกำลังระหว่างกันในกลุ่มธุรกิจหลักเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสมดุลและขยายการเติบโตในกลุ่มธุรกิจพลังงานของบ้านปูฯ ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh