ข่าวหุ้นล่าสุด

TTA รวมพลังอาสาต่อต้านคอร์รัปชัน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ก.ย. 62 14:22 น.


     บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTA แสดงพลังร่วมรณรงคต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด "รวมพลังอาสาสู้โกง" จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เพื่อแสดงถึงนโยบายในการดำเนินธุรกิจของ TTA และบริษัทในกลุ่มโทรีเซน ซึ่งคำนึงถึงการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด