ข่าวหุ้นล่าสุด

AOT เผยสนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารลดลงกว่า 96% เที่ยวบินวูบ 83%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 เม.ย. 63 14:16 น.

  AOT เผย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 83.7 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 96.2 ส่วนการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค

  ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EMERGENCY OPERATION CENTER : EOC (COVID-19) รายงานผลการสรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.)ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย.63 เวลา 00.00 - 23.59 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. สรุปจำนวนเที่ยวบินทั้งสิ้น 165 เที่ยวบิน แบ่งเป็น

  1.1 เที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 107 เที่ยวบิน
  - เที่ยวบินขาออกจำนวน 53 เที่ยวบิน
  - เที่ยวบินขาเข้าจำนวน 54 เที่ยวบิน

  1.2 เที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 58 เที่ยวบิน
  - เที่ยวบินขาออกจำนวน 29 เที่ยวบิน
  - เที่ยวบินขาเข้าจำนวน 29 เที่ยวบิน

  2. สรุปจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางผ่านเข้า - ออก ณ ทสภ. มีจำนวนทั้งสิ้น 6,441 คน

  2.1 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 4,197 คน แบ่งเป็น
  - ผู้โดยสารขาออกจำนวน 3,231 คน
  - ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 966 คน

  2.2 ผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 2,244 คน แบ่งเป็น
  - ผู้โดยสารขาออกจำนวน 810 คน
  - ผู้โดยสารขาเข้าจำนวน 1,434 คน

  เมื่อเปรียบเทียบตัวเลขเที่ยวบินและผู้โดยสารจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่า ทสภ. มีจำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 83.7 และจำนวนผู้โดยสารลดลงร้อยละ 96.2

  ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวน 966 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI แต่ตรวจพบผู้โดยสารคนไทยที่มาจากต่างประเทศมีไข้ 1 คน ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ผล Lab ออกมาเป็น Negative จึงให้เข้าประเทศและให้ Home quarantine และในส่วนผู้โดยสารขาออกจำนวน 3,231 คน ไม่พบผู้โดยสารเข้าเกณฑ์ PUI

  ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เมษาคม 2563 มีเที่ยวบินที่มาจากประเทศเกาหลี จำนวน 3 เที่ยวบิน (KOREAN AIRLINES 3 เที่ยวบิน) มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 58 คน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 56 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลี ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุ (Overstay) จำนวน 20 คน ตรวจไม่พบผู้โดยสารที่เข้าเกณฑ์ PUI

ลักษณะธุรกิจของ AOT
ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด