ข่าวหุ้นล่าสุด

STI ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นไฟเขียวทุกวาระ

www.irplus.in.th Investor Relations Info : STI
Public Relations
 
 

 

     นายจุมพล สำเภาพล ประธานกรรมการ นายไพรัช เล้าประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร และนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STI กลุ่มผู้นำในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงานก่อสร้างครบวงจร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยที่ประชุมผ่านการอนุมัติเป็นเอกฉันท์ทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ

  พร้อมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวดประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) สะท้อนการจ่ายปันผลในอัตราที่ดี และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นในแผนการเติบโตในอนาคต ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ถ.รัชดาภิเษก เมื่อเร็วๆ นี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด