ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.สั่ง NMG - TSF เร่งส่งงบปี 61 ภายใน 31 ส.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 ก.ค. 62 8:48: น.

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ตามที่บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG  และบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)  หรือ TSF  ยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงขอให้ NMG และ TSFเร่งนำส่งงบการเงินดังกล่าวเพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น
   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเรียนว่า ในกรณีที่บริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินปี 2561 ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลานำส่งงบการเงิน กล่าวคือ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯจะประกาศว่าบริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และขึ้นเครื่องหมาย NC(Non-Compliance) จนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามปกติ

ลักษณะธุรกิจของ NMG
ผลิตและจำหน่ายและจัดหา/ผลิตหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ และให้บริการโฆษณาและข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด