ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมต่อเนื่องปี 3 ในงาน SET Social Impact Day 12 ก.ค. นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ค. 61 13:48 น.


  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เปิดเวทีเชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคม ภายใต้แนวคิด “Partnership for Better Impact” พบเครือข่ายธุรกิจ อัปเดตนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมแบบทวีคูณ พร้อมชวนเลือกซื้อสินค้าจาก 29 ธุรกิจเพื่อสังคม 12 ก.ค. นี้ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน SET Social Impact Day ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 มุ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจและภาคสังคมให้เกิดพลังในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Partnership for Better Impact” โดยงานนี้ภาคธุรกิจจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาสังคมที่แต่ละธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ต้องการแก้ไข และความต้องการของ SE ที่ภาคธุรกิจจะสามารถต่อยอดได้ ถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่ภาคธุรกิจนำทรัพยากรขององค์กรมาลงทุน โดยไม่หวังเพียงผลกำไร แต่มุ่งสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมควบคู่กัน ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน
  งาน SET Social Impact Day ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีผู้สนใจร่วมงานจำนวนมาก สร้างพันธมิตรต่อยอดธุรกิจแล้ว 37 คู่ธุรกิจ มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 35 ล้านบาท โดยปีนี้งาน SET Social Impact Day 2018 จะได้พบเครือข่ายธุรกิจ นวัตกรรมจากธุรกิจเพื่อสังคม และร่วมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมแบบทวีคูณ ช่วง Impactful Partnership Talk พบกูรูผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจในหลากหลายรูปแบบและทิศทางการลงทุนเพื่อสังคม โดย นายปริญญ์ พาณิชภักดิ์ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) นายพงศ์ธร ธาราไชย บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส นางณฐมน กะลำพะบุตร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร นายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร บริษัท คิด คิด จำกัด และนางสาวนพเก้า สุจริตกุล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ช่วง Unlimited Partnership Talk ฟังแนวคิดการทำธุรกิจเพื่อสังคม ด้านพัฒนาชุมชน โดย “วิสาหกิจเพื่อชุมชนผาปัง” ด้านการศึกษา โดย “Volunteer English” ด้านผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ โดย “Young Happy” และด้านสิ่งแวดล้อม โดย “Green Style” นอกจากนี้ ยังมีช่วง Partnership Co-creation เป็นการเปิดพื้นที่เจรจาต่อยอดทางธุรกิจ ระหว่างภาคธุรกิจและ SE เพื่อสร้างโอกาสและเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งนี้ตลอดวันชวนเลือกซื้อสินค้าและบริการจาก 29 บูธธุรกิจเพื่อสังคม และรับฟังข้อมูลจากบูธองค์กรพันธมิตร อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร และ SME Development Bank
  ผู้สนใจสามารถร่วมงาน SET Social Impact Day 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.setsocialimpact.com หรือสอบถาม SET Contact Center 0 2009 9999


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด