ข่าวหุ้นล่าสุด

EPCO ควัก 72.34 ลบ.ซื้อหุ้น WPS เพิ่มอีก 15% รวมถือ 99.50%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ค. 62 8:48: น.

  บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เพิ่มในสัดส่วนร้อยละ 15 รวมเป็นจำนวนเงิน 72.34 ล้านบาท   เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมได้เสนอขายหุ้น WPS ให้กับบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของ WPS จากเดิมในสัดส่วน ร้อยละ 84.50 เป็นสัดส่วนร้อยละ 99.50 โดยบริษัทจะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของ WPS รวมทั้งจะดำเนินการรับโอนหุ้นของ WPS จากผู้ขาย ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
  เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการต่อเนื่องจากเดิมที่บริษัทเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 84.50 ราคาหุ้นละ 9.645 บาท ซึ่งในครั้งนี้บริษัทฯได้เข้าซื้อหุ้นของ WPS เพิ่มร้อยละ 15 ในราคาเท่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามราคาหุ้นที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ (ผู้ซื้อ) และผู้ขาย รวมเป็นจำนวนเงิน 72.34 ล้านบาท
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นของบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือและวารสารต่างๆ จำนวน 42,250,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.50 ของหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วของ WPS (หุ้นของ WPS) จาก บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ผู้ขาย) ในราคาหุ้นละ 9.645 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 407.50 ล้านบาท ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้นของ WPS ในครั้งนี้ จะส่งผลให้ WPS เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ลักษณะธุรกิจของ EPCO
ดำเนินธุรกิจโรงพิมพ์ในลักษณะครบวงจร โดยให้บริการตั้งแต่วางแผนการผลิตจนกระทั่งเข้าเล่มเป็นสิ่งพิมพ์สำเร็จรูป

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 






ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด