ข่าวหุ้นล่าสุด

MBK LIFE ห่วงใยลูกค้าส่งมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -26 มี.ค. 63 13:34 น.


  
  MBK LIFE มีความห่วงใยใส่ใจลูกค้า ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยเหลือผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไรวัสโควิด-19 ให้สามารถขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ยกเว้นดอกเบี้ยกรณีผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต และยกเว้นดอกเบี้ยสำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัย

  นายพิบูล วศินชัชวาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม บี เค ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MBK LIFE เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อผู้เอาประกันภัย โดยล่าสุด ได้ขานรับนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกมาตรการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้เอาประกันภัย ได้แก่

  1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัย ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบระยะเวลาผ่อนผันเดิม สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันชำระเบี้ยประกันภัยในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  2. ยกเว้นดอกเบี้ย กรณีผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

  3. ยกเว้นดอกเบี้ยไม่เกินระยะเวลา 6 เดือน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเป็นกำลังใจให้คนไทยผ่านพ้นวิกฤตจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ไปด้วยกัน

  สำหรับลูกค้าของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิบริการได้ตามปกติและยังคงสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ต่างๆ ได้ดังเดิม โดยติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2252-5070 หรือ Email : contactcenter@mbklife.co.th หรือ LINE : @mbklife ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) และสายด่วนสินไหม กรณีเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ โทร. 0-2660-1221 (ตลอด 24 ชม.)

 

 

 

 


เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด