ข่าวหุ้นล่าสุด

ILINK เผยกิจการร่วมค้า AIT รับงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้า กฟภ. 531.7 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ค. 64 8:43: น.

  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ILINK แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย (ตลท.) ว่า บริษัทฯ ในนาม “กลุ่ม INTERLINK and AIT CONSORTIUM”  (โดย ILINK ร่วมกับ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  หรือ AIT) ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 3 สถานี ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจําหน่าย ระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่างาน531.70 ล้านบาท  รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ILINK มูลค่า 366.032 ล้านบาท และ AIT มูลค่า 165.667 ล้านบาท

ลักษณะธุรกิจของ ILINK
ธุรกิจของ ILINK และบริษัทย่อย แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจ ดังนี้ (1) ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ และอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Distribution) เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้จัดจำหน่ายสายสัญญาณ สื่อสารคอมพิวเตอร์ และโทรคมนาคม (Cabling) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลก ได้แก่ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) และสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ได้แก่ 19 GERMANY EXPORT RACK (2) ธุรกิจโทรคมนาคม (Telecom) แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจดังนี้ 2.1 การให้บริการโครงข่ายวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง 2.2 การให้บริการติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคม 2.3 การให้บริการพื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ (3) ธุรกิจวิศวกรรม และโครงการพิเศษ (Engineering) เป็นธุรกิจรับออกแบบ/ก่อสร้าง และรับเหมา งานโครงการสายเคเบิ้ลใต้น้ำ (Submarine Cable) ร่วมกับใยแก้วนำแสง (สาย Composite) หรือโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง รวมถึงงานโครงการระบบสายส่งไฟฟ้า (Transmission Line) สายไฟฟ้าใต้ดิน (Under Ground Cable) สถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้ากำลัง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด