สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 14 มีนาคม 2561 | 11:45

TMBAM มาแรงแซงโค้ง กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส ประกาศจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ภายในระยะเวลาเพียง 3 ปีกว่า

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 มี.ค. 61 11:44 น.


 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) ประกาศจ่ายปันผลกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (TMBPIPF) ประเดิมปี 2561 ในอัตรา 0.1250 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 มีนาคมนี้ ถือเป็นการจ่ายปันผลรวมครั้งที่ 13 โดยมียอดสะสมการจ่ายปันผลรวม 2.3735 บาท ในระยะเวลา 3 ปีกว่า

  ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) กล่าวว่า “กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เป็นกองทุนรวมทรัพย์สินทางเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งสร้างโอกาสกระแสรายได้ที่สม่ำเสมอ โดยนับจากจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 หรือกว่า 3 ปีที่ผ่านมา กองทุนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถจ่ายเงินปันผลถึง 13 ครั้ง และมียอดปันผลสะสมรวมกว่า 2.3735 บาทต่อหน่วย หรือเทียบเท่ากับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลรวมสุทธิ 23.735% นับจากจัดตั้ง และยังไม่รวมผลตอบแทนด้านราคาที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน NAV ของกองทุนเติบโตขึ้นเป็น 11.1334 บาทด้วยผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพดังกล่าวทำให้กองทุนนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างดีเสมอมา จนมูลค่าสินทรัพย์สุทธิเติบโตที่ 17,252.43 ล้านบาท (ที่มาจาก www.tmbam.com) ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและความไว้วางใจที่ผู้ลงทุนมอบให้เรา”
  กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส (TMBPIPF) จัดเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัทฯบริหารเอง มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Property Fund /REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ (S-REITs) เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในกองทุนหรือสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน กองทุนนี้มีจุดเด่นในการสร้างผลตอบแทนในรูปแบบรายรับ โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และสามารถสร้างผลตอบแทนรวมในรอบ 1 ปีย้อนหลังที่ 11.86% ขณะที่ดัชนีชี้วัดอยู่ที่ 5.24% และนับแต่จัดตั้งที่ 9.06% ขณะที่ดัชนีชี้วัด 2.35% (ข้อมูลจาก Fund Fact sheet ณ 28 ก.พ. 61) สามารถซื้อขายได้ทุกวันทำการและรับเงินคืนภายใน 5 วันทำการ
  สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางเลือก สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ www.tmbam.com


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด