ข่าวหุ้นล่าสุด

FORTH ใช้สิทธิเพิ่มทุนใน `ฟอร์ท อีเอ็มเอส` เป็นเงิน 249 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ก.ค. 62 13:27 น.

  บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FORTH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ฟอร์ท อีเอ็มเอส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทดังกล่าวเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็น 250 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 25,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นจำนวน 249 ล้านบาท บริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวน 24,900,000 หุ้น คิดเป็นจำนวน 249 ล้านบาท เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นไว้คงเดิม

ลักษณะธุรกิจของ FORTH
มี 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจ อีเอ็มเอส ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า Forth และตราสินค้าลูกค้า 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ผลิตและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม พร้อมให้บริการโทรคมนาคมครบวงจร 3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ผลิตและรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี อาทิ เช่น ระบบสัญญาณไฟจราจร ป้าย LED มิเตอร์ไฟและน้ำ ระบบติดตามรถยนต์ GPS รวมถึงการให้บริการระบบ ERP เป็นต้น 4) ธุรกิจให้บริการรายย่อย บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือและรับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด