ข่าวหุ้นล่าสุด

ทีเอ็มบี ก้าวเป็นที่ 1 ธนาคารจริงใจด้าน “การเงินที่เป็นธรรม”

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ค. 63 15:34 น.

 

   ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย (จำกัด) มหาชน ได้รับคะแนนอันดับ 1 “ธนาคารจริงใจในด้านการเงินที่เป็นธรรม” จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand หมวดการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับกลุ่มสถาบันการเงินตามแนวปฏิบัติของแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมนานาชาติ โดยทีเอ็มบีมีเป้าหมายและความชัดเจนของนโยบาย

  รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการ ตลอดจนผลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใสทั้งในด้านการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ธรรมาภิบาลที่ดี ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานในระดับสากลตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การยกระดับสู่ธนาคารที่ยั่งยืน ตอกย้ำเป้าหมายของทีเอ็มบีในการสร้างชีวิตทางการเงินที่ดี หรือ Financial Well-being ให้กับคนไทยทั้งประเทศ

  โดยมีนายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร ทีเอ็มบี นายกมลพันธ์  ลักษณา หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (ขวาสุด) น.ส.สฤณี  อาชวานันทกุล (ซ้ายสุด) หัวหน้าคณะวิจัย แนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย และ น.ส.สวิสา อริยปรัชญา รองผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมถ่ายภาพยินดีจากผลคะแนนดังกล่าวฯ


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด