ข่าวหุ้นล่าสุด

SAMTEL ได้งานดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ กฟภ.มูลค่า 5.5 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -15 พ.ค. 62 12:32 น.

  บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัท พอร์ทัลเน็ท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ได้ลงนามในสัญญารับจ้างออกแบบ จัดหา พัฒนา ติดตั้ง และดูแลบำรุงรักษา ระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลักกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นระยะเวลา 5 ปี นับถัดจากวันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นจำนวน 5,500 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และมีเงือนไขกำหนดการจ่ายเงินเป็น 24 งวด ตามมูลค่างานที่แล้วเสร็จในแต่ละงวด

ลักษณะธุรกิจของ SAMTEL
ดำเนินธุรกิจ 3 สาย ดังนี้ 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT และ 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด