ข่าวหุ้นล่าสุด

เครือสหพัฒน์ จับมือพันธมิตรนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 มิ.ย. 62 16:25 น.

  เครือสหพัฒน์ ได้ร่วมลงนามกับ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด (“GE”) บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และบริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีพลังงานในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้มีระบบโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริด (Micro Grid) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน

  นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI กล่าวว่า เนื่องจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารพลังงาน เอื้อให้เกิดโอกาสในการพัฒนาสมาร์ทกริด หรือระบบปฏิบัติการไฟฟ้าอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริง เครือสหพัฒน์จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรโดยเฉพาะ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และ บริษัท อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม จำกัด ในการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นสวนอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Industrial Park)

  "เครือสหพัฒน์เชื่อว่าความร่วมมือกับ GE ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานระดับโลกจะช่วยสร้างให้เกิดแพลตฟอร์มทางพลังงานที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของ GE และระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้อย่างดี ซึ่งในอนาคตจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกราย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ในด้านการประหยัดต้นทุนพลังงาน สร้างความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมพลังงานสะอาด ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย”

  นาย สมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะนำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา อาทิ ระบบการกักเก็บพลังงาน (energy storage system) สถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV charging station) และพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถบริหารการใช้พลังงานได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเรามีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณค่าสูงสุดต่อลูกค้าผ่านการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก

  ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ให้เป็นพื้นที่นำร่องการใช้ระบบแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่แบบเพียร์ทูเพียร์ (Peer-to-Peer energy exchange) ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) หรือการใช้เทคโนโลยีอื่นๆ ดังนั้น GE จึงเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมในการให้บริการด้านเทคโนโลยี เนื่องจากมีชื่อเสียงและความชำนาญมาเป็นระยะเวลานานกว่า 100 ปี โดยเฉพาะการบริหารระบบพลังงานซึ่งครอบคลุมการจัดส่งไฟฟ้ามากกว่า 90%ทั่วโลก นอกจากนี้ GE ยังเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าสมัยใหม่ผ่านเทคโนโลยีระบบเชื่อมต่อดิจิทัลซึ่งเชื่อมต่อห่วงโซ่พลังงาน (energy value chain) ตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าตลอดจนถึงการกระจายไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับบริการ

  นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานกรรมการ บริษัท เจเนรัล อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเป็นพันธมิตรกับเครือสหพัฒน์ในการร่วมกันพัฒนาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์สู่ระบบไฟฟ้าดิจิทัจ (innovative digital platform) ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE ความร่วมมือนี้จะสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบแรกที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งจะก่อให้เกิดโอกาสที่ดีแก่ประเทศไทยผ่านการจัดการพลังงานที่สะอาดขึ้น มีความยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุน พวกเราที่ GE มีความยินดีที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีร่วมกับพันธมิตร

  อนึ่งระบบสายส่งพลังงานที่ไม่เหมือนใครของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์และเทคโนโลยีดิจิทัลของ GE จะทำให้เกิดต้นแบบการแลกเปลี่ยนพลังงานอัจฉริยะจากแหล่งพลังงานต่างๆ ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าของ บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน) โซล่ารูฟท็อบของบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จำกัด และระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า การพัฒนาสมาร์ทกริดนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารพลังงานสำหรับลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  และบริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด เป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในรูปแบบ Private PPA จากการติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อบ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการพลังงานสะอาดและราคาประหยัดแก่ลูกค้าในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่มีความสนใจผ่านการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อบและระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานพร้อมเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนพลังงานแบบดิจิทัล บริษัท อิมแพ็ค โซลาร์ จำกัด มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการให้บริการติดตั้ง โซล่าร์รูฟท็อบครบวงจรให้แก่ ลูกค้าหลายราย อาทิ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ห้องเย็นของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และคลังสินค้าของบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ในปี 2561 ได้เริ่มติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อบ ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยได้รับการสนับสนุนจาก JCM (Joint Crediting Mechanism) โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลก

 

 

ลักษณะธุรกิจของ SPC
เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ด้วยระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกช่องทางการขาย และมีเครือข่ายกว้างขวางในการกระจายสินค้าหลายรายการและหลากหลายแบรนด์สู่ครอบครัวคนไทยทั่วประเทศ

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด