ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.เผย 12 บจ.มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบ RS - CBG - TOP ติดโผ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.ค. 62 8:31: น.

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ว่า มี 12 บจ.ที่รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ พบ RS - CBG - TOP ติดโผ  รายละเอียดดังนี้

   ตลท.เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีบทบาทสาคัญต่อบริษัท จดทะเบียนในการกำกับดูแลให้บริษัทจดทะเบียนมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงกำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
   และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงมีนโยบายเปิดเผยรายชื่อของบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบน้อยกว่า 3 ท่าน ให้ทราบโดยทั่วกันเป็นประจำทุกเดือน โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีบริษัทจดทะเบียน จำนวน 12 บริษัท ดังนี้
 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KTECH
    - บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ    AEC
    - บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรือ RS
    - บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CBG
    - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP
    - บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ
    - บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ B
    - บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ACC
    - บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA
 
 ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
    - บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL
    - บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) หรือ RWI
    - บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ UREKA

 ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติการมีคณะกรรมการตรวจสอบตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียนเนื่องจากอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย


 

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด