ข่าวเด็ด บจ.

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT พบพนักงานประจำปี 2563

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ต.ค. 63 16:24 น.


  นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กอญ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พบพนักงานและลูกจ้าง AOT ตามโครงการ “กอญ.พบพนักงาน” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ AOT รวมทั้งตอบข้อซักถาม รับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น/เสนอแนะต่างๆ จากผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง

   เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องในทิศทางเดียวกัน และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน AOT เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานใหญ่ AOT 

  สำหรับโครงการดังกล่าวนอกจากจะจัดที่สำนักงานใหญ่ AOT แล้ว ยังได้จัด ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 10 กันยายน-15 ตุลาคม 2563


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh