ข่าวหุ้นล่าสุด

ตลท.ให้ EARTH นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าทั้งหมดภายใน 14 พ.ค.62 ก่อนเข้าข่ายถูกเพิกถอน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -28 ส.ค. 61 11:07 น.

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่า ให้ EARTH นำส่งงบการเงินที่ล่าช้าทั้งหมดภายใน 14 พ.ค.62 ก่อนเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
  ตามที่ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (EARTH) ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ที่ล่าช้าแล้ว
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศให้ EARTH เข้าสู่ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ซึ่ง EARTH จะต้องดำเนินการให้มีคุณสมบัติกลับมาซื้อขายได้ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยต้องนำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าได้ทั้งหมด* และนำส่งงบการเงินตามเวลาที่กำหนดได้อีก 2 งวดติดต่อกัน โดยรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่มีลักษณะว่างบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือมีประเด็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
  หาก EARTH ไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาข้างต้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อไป
  ทั้งนี้ หลักทรัพย์ EARTH ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP และ NC จนกว่าจะสามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้
  * ปัจจุบัน EARTH ยังไม่ได้นำส่งงบการเงิน 4 ฉบับ คือ งบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2560, งบการเงินประจำปี 2560, งบการเงินไตรมาสที่ 1-2 ปี 2561

ลักษณะธุรกิจของ EARTH
ผลิต จัดซื้อ และจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด