ข่าวหุ้นล่าสุด

ธปท.จับมือ ธนาคาร สปป.ลาว ยกระดับความร่วมมือกำกับดูแลสถาบันการเงิน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 มิ.ย. 62 12:08 น.

  ธปท. ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการกำกับดูแลสถาบันการเงิน กับธนาคารแห่ง สปป.ลาว ยกระดับความร่วมมือกำกับดูแลสถาบันการเงินในสองประเทศ

  นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และ Mr. Sonexay Sitphaxay ผู้ว่าการ ธนาคารแห่ง สปป. ลาว (Bank of the Lao PDR) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในทั้งสองประเทศให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลสถาบันการเงินสากล (Basel Core Principles for Banking Supervision)

  ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมถึงการสนับสนุนการกำกับดูแลสถาบันการเงินแบบรวมกลุ่มและข้ามพรมแดน ทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพิจารณาให้ใบอนุญาต (Licensing) การตรวจสอบสถาบันการเงิน การจัดตั้ง supervisory colleges และการบริหารจัดการสถาบันการเงินในภาวะวิกฤติร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน

  ปัจจุบันมีธนาคารพาณิชย์ไทย 7 แห่งที่เปิดด าเนินการใน สปป. ลาว โดย 1 แห่งจัดตั้งเป็นบริษัทลูก ของธนาคารต่างประเทศ (Subsidiary Bank) และอีก 6 แห่งจัดตั้งเป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ (รวมจำนวน 8 สาขา) และมีสำนักงานผู้แทนของธนาคารพาณิชย์ลาวเปิดดำเนินการในประเทศไทยจำนวน 1 แห่ง

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด