ข่าวหุ้นล่าสุด

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง รองประธานกรรมการ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -8 พ.ย. 61 13:37 น.


 บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) แต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ  มีผลตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2561

  บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หรือ MBKET เปิดเผยมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   ครั้งที่ 6 /2561 เมื่อวันที่  2 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  โดยได้รับความเห็นชอบการแต่งตั้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่  22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
  ดร. อารีพงศ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักบริหารในองค์กรที่มีชื่อเสียงต่างๆ มากมาย มีประสบการณ์ในหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ตลอดจนเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  ดร. อารีพงศ์ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรใหญ่ๆ อีกหลายบริษัท อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน),  บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน),  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน),  บริษัท อะโรมาติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),  และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด