ข่าวหุ้นล่าสุด

บอร์ด HYDRO ตั้ง `ศรัญ ญาณโสภนานันท์` เป็น CEO-รักษาการ CFO

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 ส.ค. 62 8:36: น.

  บริษัท ไฮโดรเท็ค จา กัด (มหาชน)  หรือ HYDRO แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รับทราบการลาออก ของนายศุภฤกษ์ ณ สงขลา  จากตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากมีภารกิจอื่น พร้อมแต่งตั้งนายศรัญ ญาณโสภนานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ ายบัญชีและการเงิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  2562 เป็นต้นไป 

ลักษณะธุรกิจของ HYDRO
รับก่อสร้างและรับบริหารจัดการงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1. ระบบผลิตน้ำ ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ หรือผลิตน้ำปราศจากแร่ธาตุ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล ระบบผลิตน้ำแบบเคลื่อนย้าย 2. ระบบบำบัดน้ำเสีย ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ได้มาตรฐาน 3. ระบบกำจัดขยะ 4. การแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เป็นพลังงานทดแทน

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด