ข่าวหุ้นล่าสุด

ธนาคารอิสลาม จัดโครงการ ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 พ.ค. 62 17:02 น.


  ด้วยปีพุทธศักราช 2562 นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทยและพสกนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติศาสนา เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562  ที่ผ่านมาตามโบราณราชประเพณี
  นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)  เผยว่าเนื่องในโอกาสดังกล่าว ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทยที่จะรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลานี้ตรงกับเดือนรอมฎอนเดือนอันประเสริฐ เดือนอันศักดิ์สิทธิ์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จึงได้จัดโครงการ “ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์...เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”  เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
  โดยในโครงการข้างต้นนี้จะจัดขึ้นใน 7 พื้นที่ พื้นที่แรกคือ มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย  จังหวัดกรุงเทพฯ (ซึ่งเป็นการจัดงานในวันนี้) และจะจัดครั้งต่อไปที่ มัสยิดกลาง จ.กระบี่ มัสยิดกลาง จ.นราธิวาส มัสยิดกลาง จ.ยะลา มัสยิดกลางหรือมัสยิดมัมบัง จ.สตูล มัสยิดกลางจ.ปัตตานี และ มัสยิดกลาง จ.สงขลา ในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วยกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่
  1.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและธำรงไว้ซึ่งพระเกียรติยศอันเกริกไกรของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐของประเทศไทย
  2.การจัดเลี้ยงละศีลอด โดยก่อนการละศีลอด มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยมุสลิม” การถวายพระพรชัยมงคล และการขอดุอาห์ แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทร    มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  และนอกจากนั้น ไอแบงก์ยังได้มีการถวายพระพรผ่านสื่อมุสลิมต่างๆ ตลอดจนจัดรายการเฉลิมพระเกียรติ 12 ตอน ภายใต้ชื่อรายการ “ไอแบงก์รอมฎอนสัมพันธ์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ผ่านสถานีโทรทัศน์ Yateem TV ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิม ตลอดจนการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมุสลิมและแสดงถึงวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับวิถีของชาวมุสลิม    เกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกร่วมกันในการธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ นายวุฒิชัย กล่าวทิ้งท้าย


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด