ข่าวเด็ด บจ.

ILINK คว้าคะแนนเต็มร้อย AGM-Checklist 2 ปีซ้อน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ค. 62 11:05 น.


  บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิว นิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เปิดเผยว่าจากที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ “การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM-Checklist)” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้ประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้คะแนนจากการประเมินคุณภาพฯ 100 คะแนนเต็ม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้คะแนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามลำดับ เป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และนำไปสู่การยกระดับบรรษัทภิบาลที่ดี  และเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมถึงการสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และสร้างมูลค่าสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด