ข่าวเด็ด บจ.

ศุภาลัย นำแนวคิด Agile สร้างองค์กรยุคใหม่สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ต.ค. 63 14:40 น.


 บมจ.ศุภาลัย นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile ในการสร้างองค์กรยุคใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงาน สร้างความแตกต่าง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรมาอย่างต่อเนื่อง และได้มองหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานของทีมงาน เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำแนวคิดการทำงานแบบองค์กรยุคใหม่ (Agile) เข้ามาปรับใช้ภายในและภายนอกบริษัท เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ สภาพแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า

  ซึ่งระบบการทำงาน Agile Team ของศุภาลัยเป็นรูปแบบ Project Based เน้นการทำงานแบบมีหลายหน่วยงานในทีมเดียวกัน (Cross Function) การสื่อสารว่องไว ชัดเจน ทั่วถึง มีความคิดสร้างสรรค์ การตัดสินใจที่รวดเร็ว การพัฒนาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ผลลัพธ์ของ Agile คือ เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานมากขึ้น โดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาสินค้าและบริการ

  ซึ่งบริษัทฯ ได้นำแนวคิด Agile มาเริ่มใช้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม อาทิ โครงการศุภาลัย ซิตี้ รีสอร์ท จรัญฯ 91 และโครงการศุภาลัย ลอฟท์ สาทร - ราชพฤกษ์ ด้วยการระดมความคิด การศึกษาข้อมูลและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง มาพัฒนาด้านการออกแบบ ดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งาน และนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในโครงการ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

  นอกจากนี้ได้นำแนวคิด Agile ไปใช้พัฒนากระบวนการทำงานในด้านอื่นๆ ภายในบริษัทอีกมากมาย และยังมีแผนต่อยอดแนวคิดดังกล่าวในกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ต่อไป

  นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานก่อสร้างอาคารสูง เปิดเผยว่า แนวคิดการทำงานแบบ Agile ที่บริษัทฯ นำมาปรับใช้ในองค์กร ถือว่าเป็นแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานก่อสร้างที่มีแผนงานที่ชัดเจนและเน้นการส่งมอบตรงเวลา การนำแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาโครงการเพื่อเกิดการทำงานเป็นทีม เน้นการสื่อสารระหว่างกัน ลดการทำงานที่มีเงื่อนไขเป็นขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อส่งมอบสินค้าที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลารวดเร็วขึ้นให้กับลูกค้า

   อีกทั้งหน่วยงานก่อสร้างได้มีแผนการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ช่วยกันพัฒนากระบวนการก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียมที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร

  อาทิ การใช้วัสดุทดแทนของบรรจุภัณฑ์ ร่วมมือกับบริษัท เวสท์คอน จำกัด และ SMART BLOCK โดยบริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) พัฒนาฐานที่วางอิฐมวลเบาจากพาเลทไม้ที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นพาเลทพลาสติก เพื่อให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ลดมลภาวะขยะภายในโครงการ และลดต้นทุนของโครงการ และการพัฒนาท่อน้ำที่มีความยาวเหมาะสม

  ร่วมมือกับท่อ SCG โดย บริษัท นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด และ ท่อไทย พีพี-อาร์ โดย บริษัท ไทย พีพี-อาร์ จำกัด โดยออกแบบและผลิตท่อน้ำที่มีคุณภาพและความยาวเหมาะสมกับโครงการ เช่น ท่อมาตรฐานยาว 4 เมตร ผลิตเป็นท่อยาวขนาด 3 เมตร 6 เมตร เพื่อลดเศษและลดความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง

  ซึ่งการบริหารจัดการของเสีย ที่กล่าวมาทางบริษัทฯ และพันธมิตรธุรกิจได้นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาร่วมกันพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการของศุภาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพในปัจจุบัน

  บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน เพื่อเป็นรากฐานอันมั่นคงให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นแนวคิดการทำงานแบบ Agile จึงเป็น กลยุทธ์การทำงานรูปแบบใหม่ที่สามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร และสามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด